Меню Закрити

Шкіпер

Завдання та обов’язки
Забезпечує правильну та безпечну організацію робочих місць. Проводить
інструктажі з безпечних прийомів та методів роботи, контролює роботу
екіпажу судна. Оформляє відплиття та приплиття судна. Контролює правильне
завантаження судна, розміщення вантажу в трюмах згідно з вантажним
планом. Керує судном під час прямування за буксиром, маневрування та
плавання у складних навігаційних умовах. Вживає заходів щодо
безаварійного плавання та збереження вантажу.
Здійснює швартовні операції на судні біля причалів та суден, що стоять на
рейді або біля причалу. Забезпечує подавання східців та трапів силами
екіпажу, їхнє надійне кріплення та огородження. Проводить виміри глибин в
місцях якірної стоянки для забезпечення надійної стоянки судна на якорі
та запобігання його дрейфу. Забезпечує своєчасний підйом сигналів та
вогнів як на стоянці, так і під час руху судна, стежить за їхнім справним
станом та готовністю до дії. Забезпечує утримання в належному стані
корпусу судна, надбудови, вантажних приміщень, протипожежних, аварійних
та рятувальних засобів. Забезпечує безпечну експлуатацію, технічне
обслуговування механізмів, електроустаткування, суднових засобів та
систем.
Проводить профілактичний огляд у період експлуатації судна. Веде технічну
документацію. Складає ремонтні відомості та забезпечує необхідні
підготовчі роботи перед поставленням судна в ремонт. Здійснює контроль за
якістю та строками виконання робіт під час ремонту. Керує роботами з
ремонту, який проводиться силами екіпажу.
Повинен знати:
– постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи,
що стосуються експлуатації несамохідного судна та організації вахтової
служби;
– правила й порядок виконання швартовних операцій;
– правила користування шкіперським майном та інвентарем, його ремонт та
зберігання;
– конструктивні особливості несамохідних суден;
– правила та нормативні документи Реєстру судноплавства України;
– Кодекс торговельного мореплавства України;
– положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської
організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання
забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про
підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
– правила ведення технічної документації;
– основи економіки;
– основи праці й управління;
– основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст)
та стаж експлуатаційної роботи на судні не менше 1 року.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua