Меню Закрити

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

Фрезерування – один з найпоширеніших способів обробки металів різанням за допомогою багатолезових інструментів (фрез). На фрезерному верстаті можна обробляти складні криволінійні та пласкі поверхні деталей, пази, отвори різної форми.
Фрезерувальник – висококваліфікований фахівець, що уміє читати креслення, правильно використовувати різні фрези та пристосування до верстата, вибирати раціональні прийоми фрезерування, проводити точні виміри оброблюваних поверхонь. Хороша просторова уява допомагає фрезерувальникові уявити за кресленням форму майбутньої деталі, яка буває дуже складною. Точність і узгодженість рухів, стійка увага необхідні в процесі обробки деталей. При великій різноманітності видів обробки, а також фрез, що використовуються, важливу роль в роботі фрезерувальника відіграє творче технічне мислення – працівник може удосконалити пристосування для обробки заготовок, таким чином збільшуючи продуктивність праці, точність обробки.
Працює фрезерувальник в механічних, ремонтно-механічних та інструментальних цехах за верстатом.
Здобути спеціальність можна у профтехучилищі, продовжити освіту – у коледжі або у вузі за напрямками: металообробка, машинобудування.
Фрезерувальник повинен знати:
• основи геометрії, тригонометрії, креслення; матеріалознавство, теорію обробки металів;
• конструкцію, принципи роботи і налагодження фрезерних верстатів;
• методи проведення вимірювань з використанням вимірювальних інструментів;
• систему допусків, класи точності і жорсткості.
Фрезерувальник повинен уміти:
• читати креслення;
• налаштовувати фрезерні верстати за заданою технологією обробки виробу;
• обробляти заготовки на фрезерному верстаті;
• користуватися вимірювальними інструментами.
Професійно важливі риси:
• хороше просторове уявлення;
• точність і узгодженість рухів;
• стійка увага;
• творче технічне мислення.
Медичні протипоказання:
• порушення координації рухів;
• виражені порушення зору;
• деформація пальців рук.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК | Proforientator.info

Коментарі закриті.