Меню Закрити

Фахівець з автотехнічної експертизи

Завдання та обов’язки
Здійснює автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-
транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а
також обставини, що спричинили виникнення ДТП. У процесі виконання
експертизи обстежує технічний стан автотранспортних засобів з метою
встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових
одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх
викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи). Визначає складність і
характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в
результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи
ремонтно-відновлювальних робіт. Обґрунтовує необхідність застосування
спеціального контрольно-діагностичного та ремонтного обладнання, що
потрібні для оцінки та відновлення пошкоджених автотранспортних засобів,
відповідно до технічних вимог і вимог державних і міжнародних стандартів,
а також нормативних документів заводів – виробників автотранспортних
засобів, що діють на момент виконання експертизи. Встановлює причини і
час виникнення пошкоджень і технічних несправностей автотранспортних
засобів. Аналізує можливості виявлення технічної несправності до моменту
настання ДТП, причинний зв’язок між виявленою несправністю (пошкодженням)
автомобільного транспортного засобу і ДТП, а також можливості запобігання
ДТП (наїзду, зіткнення, перекидання, загоряння і т.п.) при визначеному
технічному стані автомобільного транспортного засобу в момент події і
обставинами, пов’язаними з технічним станом автомобільного транспортного
засобу, що спричинили чи могли спричинити виникнення ДТП. Досліджує
обставини, що характеризують механізм ДТП або окремих її елементів (фаз),
з метою визначення швидкості та напрямку руху автомобільного
транспортного засобу, гальмового шляху, напрямку дії сил між
автотранспортними засобами, що зіткнулися, їхнє взаємне положення в різні
моменти ДТП. Встановлює час подолання автомобільними транспортними
засобами визначених ділянок шляху, момент виникнення небезпеки для руху,
що потребує екстрених заходів із запобігання події. На основі
використання технічних даних і врахування об’єктивних закономірностей
виконує дослідження обставин на місці ДТП для визначення параметрів і
коефіцієнтів, що характеризують рух автотранспортних засобів та інших
об’єктів (коефіцієнти зчеплення, опору тощо), умов видимості з місця
водія в момент ДТП (за даними про дорожні обставини і результати
проведеного огляду), обставин, що відносяться до дорожніх перед ДТП, що
спричинили або могли спричинити її виникнення. Забезпечує наукову
обґрунтованість і доказовість виконаної автотехнічної експертизи, а також
вирішення інших питань, пов’язаних з безпекою руху й експлуатацією
автотранспортних засобів. Виконує дослідження і дає рекомендації з
обґрунтованості позовних вимог, правильності розрахунків вартості ремонту
автотранспортних засобів, визначення розміру майнового збитку,
заподіяного внаслідок ДТП. Аналізує інформацію про об’єкт автотехнічної
експертизи для здійснення правової експертизи. Обґрунтовує форми і методи
автотехнічної експертизи. Відповідно до встановленого порядку оформлює
угоди із замовниками, контролює їхнє виконання. Консультує замовників за
діючими правилами і вимогами нормативних правових актів, якими необхідно
керуватися при оформленні документів, що стосуються виконання
автотехнічної експертизи. Забезпечує дотримання законів та інших
нормативно-правових актів, а також правильність оформлення документів,
необхідних при виконанні автотехнічної експертизи, складає експертний
висновок, акти і встановлену звітність про виконану роботу. Дотримується
вимог із забезпечення конфіденційності інформації, що використовується в
процесі експертизи.
Повинен знати:
– положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що
стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи;
– форми і методи її виконання;
– організацію робіт із встановлення вартості об’єктів автотехнічної
експертизи;
– порядок оформлення угод купівлі-продажу об’єктів автотехнічної
експертизи і реєстрації переуступки прав власності;
– конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів,
принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення;
– особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів
та їхнього додаткового обладнання;
– правила дорожнього руху;
– методи виконання розрахунків, пов’язаних з моделюванням дорожніх
ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів;
– форми і методи оцінки автотранспортних засобів.
Кваліфікаційні вимоги
Фахівець з автотехнічної експертизи I категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за
спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Стаж
роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи II категорії: для
магістра – не менше 1-го року, для спеціаліста – не менше 2-х років.
Фахівець з автотехнічної експертизи II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за
спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Для
магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за
професією фахівця з автотехнічної експертизи – не менше 1-го року.
Фахівець з автотехнічної експертизи: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Навчання за
спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Без
вимог до стажу роботи.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua