Меню Закрити

Фахiвець з пенсiй та грошової допомоги

Завдання та обов’язки
Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства щодо
призначення пенсій та грошової допомоги у підвідомчих установах. Здійснює
перевірку роботи підвідомчих установ, надає їм організаційно-методичну
допомогу. Бере участь у реалізації державних програм з питань призначення
пенсій та допомоги. Iнформує підвідомчі установи про зміни, що
відбуваються на загальнодержавному рівні у правилах та процедурах, що
стосуються призначення пенсій та грошової допомоги.
Готує матеріали для інформування населення щодо змін у пенсійному
законодавстві. Здійснює збір, оцінку, аналіз, обробку, накопичення
оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної
інформації про стан справ щодо призначення пенсій та грошової допомоги,
створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з
використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних
оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними
керівництва.
Розглядає матеріали, що надходять до управління від фізичних та юридичних
осіб і стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги. Готує у
встановленому порядку проекти пропозицій, висновків, відповідей.
Систематизує законодавчі та нормативні акти відповідно до прийнятої
системи кодифікації. Проводить роз’яснювальну роботу серед працівників
підвідомчих установ з питань правильного застосування нормативних та
законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги.
Здійснює перевірку призначення пенсій та грошової допомоги за фактами
порушень і готує проекти висновків для вжиття відповідних заходів.
Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-
правових та нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань
пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує відповідні зауваження
і пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які
передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за
характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та
протипожежного захисту.
Повинен знати
Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що
регламентують діяльність відділу; державну мову; акти законодавства, що
стосуються діяльності Головного управління; практику застосування
законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана
відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп’ютері;
правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної
служби – не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та
грошової допомоги I категорії – не менше 3 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра – без
вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи на посаді фахівця з
пенсій та грошової допомоги II категорії – не менше 2 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді
фахівця з пенсій та грошової допомоги – не менше 2 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua