Меню Закрити

Технолог електронних мультимедійних видань

Завдання та обов’язки
Працює з комп’ютерними видавничими системами, виконує технологічні
операції зі створення електронних мультимедійних видань. Бере участь у
проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, розробленні
технічної і нормативної документації для нових технологій виготовлення
електронних видань. Працює з програмним забезпеченням, конфігурує
комп’ютерну видавничу систему. Вивчає вхідну інформацію, вибирає варіанти
її опрацювання. Проводить комплексний функціональний аналіз видань,
визначає оптимальні схеми їх виготовлення та захисту від
несанкціонованого втручання і неліцензійного тиражування, здійснює
техніко-економічне обґрунтування вибраної технології. Проектує сценарій
видань. Розробляє технічне завдання та проектує параметри видань,
узгоджує їх з нормативною базою, можливостями виробництва, потребами
ринку. Складає маршрутно-технологічні карти. Погоджує із замовником
вихідні дані та основні характеристики видань. Розміщує видання у
комп’ютерній мережі, поновлює на цифрових носіях інформацію у виданні.
Контролює якість продукції.
Повинен знати:
– постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні
матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
– технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення
інформації;
– видавниче устаткування;
– методики й технології створення електронних видань;
– обчислювальну математику;
– мови програмування;
– програмне забезпечення для створення електронних видань;
– системи перетворення сигналів;
– цифрові засоби занесення та зберігання інформації;
– прогресивний вітчизняний та світовий досвід у створенні й
розповсюдженні електронних видань;
– технічні засоби запису інформації на цифрові носії;
– методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології
виготовлення видань;
– основи авторського права й трудового законодавства;
– порядок укладення та виконання договорів;
– основи економіки, управління, організації виробництва й праці;
– правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги
Технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II
категорії: для спеціаліста – не менше 1-го року, для бакалавра – не менше
2-х років.
Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр);
для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за
професією технолога електронних мультимедійних видань – не менше 1-го
року.
Технолог електронних мультимедійних видань: базова або неповна вища
освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua