Меню Закрити

СУДОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

Судовий виконавець – посадова особа, що здійснює примусове виконання рішень, визначень і постанов судів з цивільних справ, світових угод, вироків, визначень і постанов судів за кримінальними справами в частині майнових стягнень. Вимоги судового виконавця обов’язкові для виконання.
Виконання здійснює судовий виконавець того суду, в районі діяльності якого знаходиться майно боржника, або боржник постійно проживає чи працює.
Судовий виконавець починає виконавчі дії на усну або письмову заяву стягувача, прокурора, осіб, які мають право звертатися до суду з заявами на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, органів Антимонопольного комітету України на підставі належно виданих виконавчих документів.
До яких дій може вдатися судовий виконавець, коли боржник не хоче добровільно виконувати рішення суду?
Судовий виконавець удається до примусового виконання, якщо боржник не виконає добровільно судового рішення у встановлений строк.
Заходами примусового виконання є:
1) звернення стягнення на майно боржника накладенням арешту і продажем майна;
2) звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходяться в інших осіб; 3) звернення стягнення на заробітну плату або інший заробіток, пенсію та стипендію боржника;
4) вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні суду;
5) інші заходи, передбачені рішенням суду.
Перелічені заходи примусового виконання судовий виконавець повинен вжити не пізніше десяти днів від дня закінчення строку на добровільне виконання.
В разі відмови боржника допустити судового виконавця в приміщення, судовий виконавець, коли це необхідно, запрошує представника міліції або представника виконавчого комітету селищної, сільської Ради народних депутатів, а також понятого, у присутності яких відкриває приміщення.
Якщо при виконанні рішення судовому виконавцеві вчинено опір, судовий виконавець у присутності понятих складає про це акт і для усунення перешкод звертається за допомогою до органів внутрішніх справ. Складений судовим виконавцем акт передається судді для вирішення питання про відповідальність осіб, які вчинили опір судовому виконавцю.
Судовий виконавець, приступаючи до примусового виконання, зобов’язаний роз’яснити сторонам їх процесуальні права й обов’язки.
Судовий виконавець, виступаючи як державний службовець, має наступні права:
1. Право на ознайомлення з документами, що визначають його права і обов’язки на займаній державній посаді, критерії оцінки якості роботи і умови просування по службі, а також організаційно-технічні умови, необхідні для виконання ним посадових обов’язків.
2. Право на отримання у встановленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов’язків.
3. Право на відвідування в установленому порядку для виконання посадових обов’язків підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності.
4. Право на ухвалення рішень і участь в їх підготовці відповідно до посадових обов’язків.
5. Право на участь за своєю ініціативою в конкурсі на заміщення вакантної посади державної служби.
6. Право на просування по службі, збільшення грошової винагороди з врахуванням результатів і стажу роботи, рівня кваліфікації.
7. Право на ознайомлення зі всіма матеріалами своєї особистої справи, відгуками про свою діяльність і іншими документами до внесення до особистої справи, залучення до особистої справи своїх пояснень.
8. Право на перепідготовку (перекваліфікацію) і підвищення кваліфікації за рахунок засобів відповідного бюджету.
9. Право на пенсійне забезпечення з врахуванням стажу державної служби.
10. Право на проведення на вимогу державного службовця службового розслідування для спростування відомостей, що порочать його честь та гідність.
11. Право на об’єднання в професійні союзи (асоціації) для захисту своїх прав, соціально-економічних і професійних інтересів.
12. Право на внесення пропозицій із вдосконалення державної служби в будь-які інстанції.
Основні обов’язки судового пристава-виконавця як державного службовця:
Обов’язок забезпечувати підтримку конституційного строю і дотримання Конституції, реалізацію законів.
Обов’язок сумлінно виконувати посадові обов’язки. Цей обов’язок передбачає не лише точне знання відповідних законів і інших нормативних актів, але і неухильне дотримання їм в суспільно корисних цілях.
Обов’язок забезпечувати дотримання прав і законних інтересів громадян.
Обов’язок виконувати накази, розпорядження і вказівки вищестоящих в порядку підлеглості керівників, віддані в межах їх посадових повноважень, за винятком незаконних.
В межах своїх посадових обов’язків своєчасно розглядати звернення громадян і суспільних об’єднань, а також підприємств, установ і організацій, державних органів і органів місцевої самоврядування і приймати за ними рішення в порядку, встановленому законодавством.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:СУДОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ | Proforientator.info

Коментарі закриті.