Меню Закрити

Стивідор

Завдання та обов’язки
Керує судновими вантажно-розвантажувальними роботами у морських портах. Здійснює оперативне керівництво бригадами механізаторів (докерів- механізаторів), робітниками складів, зайнятих на суднових,
автотранспортних і вагонних вантажно-розвантажувальних роботах. Забезпечує виконання технологічного процесу навантажування-розвантажування вантажів, ефективне використання трудових та матеріальних
ресурсів під час оброблення суден. Забезпечує максимальне поєднання вантажних та допоміжних операцій, суворе дотримання встановлених норм термінів на стоянки. Перевіряє готовність судна та стан трюмів, люків суднових вантажних засобів до навантаження й розвантаження. Здійснює раціональну розстановку бригад робітників порту, перезавантажувальної техніки й транспортних засобів у відповідності до технологічної схеми оброблення.
Забезпечує організацію вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перезавантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу. Координує в процесі роботи ланки
перезавантажувального процесу (складські, трюмні, вагонні, транспортні), не допускаючи невиробничих простоїв. Перевіряє якість та обсяг робіт, які виконано. Забезпечує ведення та правильне оформлення таймшиту щодо обробленого судна. Контролює дотримання бригадами нормативних вимог навантажування-розвантажування експортних, імпортних, каботажних та місцевих вантажів.
Перевіряє наявність на робочих місцях необхідних вантажозахоплювальних пристроїв, інструменту та матеріалів. Стежить за готовністю складських площ та рухомого складу до прийняття та здавання вантажу. Здійснює оперативний зв’язок з диспетчерською порту (району) з адміністрацією суден, залізниці та інспекційних органів з питань, які пов’язані з виконанням вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує дотримання на робочих місцях правил охорони праці. Веде встановлену звітність.
Повинен знати:
– постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань організації та технології вантажно-розвантажувальних робіт;
– порядок нормування й обліку стоянкового терміну суден;
– види тари та упаковки;
– види маркування українською та іноземною мовами, правила їх
перевезення, навантажування, розвантажування та складування;
– будову вантажних приміщень суден, залізничних вагонів, складів;
– правила розміщення, сепарування та кріплення вантажів;
– технічні норми та правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту та суден;
– методику розроблення вантажного плану (карго-плану) судна;
– правила технічної експлуатації перевантажувальних машин;
– економіку; організацію праці й управління;
– основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги
Старший стивідор: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи,
бакалавра — стаж роботи за професією стивідора не менше 1 року, молодшого спеціаліста — не менше 2 років.
Стивідор: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на вантажно-розвантажувальних роботах за професією тальмана не менше 1 року.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua