Меню Закрити

Сталевар

Сталевар – робітник-металург, фахівець з виплавювання сталі з чавуну.
Особливості професії
Виплавлювання сталі – це другий етап виробництва у чорній металургії.
Йому передує виплавлювання чавуну в доменному цеху.
У металургійних комбінатах повного циклу є свій доменний цех. У цьому
випадку до сталеварів чавун надходить у рідкому стані. Якщо його везуть
здалеку, він буває відлитий у так звані чушки, які потім також
відправляються на переплавлювання.
Сталь від чавуну відрізняється тим, що у ній міститься менше вуглецю,
кремнію та інших домішок. Саме це додає сталі міцності, еластичності та
інших цінних якостей. Суть виплавлювання сталі полягає у тому, щоб зайві
елементи перетворити на шлак.
Сталевар може працювати на різних сталеплавильних печах: на кисневому
конверторі, електросталеплавильній, вакуумній або мартенівській печі – це
найпоширеніші на сьогодні технології. Щоправда, мартенівські печі
поступово відходять у минуле.
Сталевар керує процесом виплавлювання, йому підпорядковується бригада
підручних.
Робоче місце
Сталевар працює в сталеплавильному цеху металургійного заводу.
Важливі риси
Професія сталевара передбачає відповідальність, організованість, вміння
концентрувати та розподіляти увагу, лідерські риси, фізичну витривалість.
Технології металургії постійно розвиваються, тому важливо, щоб сталевар
був готовий до освоєння нового у своїй роботі.
Знання та навички
Веде технологічний процес виплавлювання сталі у мартенівських печах
ємністю до 25 т. Шихтує плавку, завалює та прогріває шихту, заливає
чавун, регулює подавання палива та повітря у піч. Наводить шлак та
регулює основність та рідкорухомість шлаку, швидкість вигоряння домішок.
Стежить за скачуванням шлаку та перемішуванням металу у ванні печі.
Забезпечує своєчасний відбір проб та визначає готовність плавки. Випускає
метал та шлак. Заправляє піч, підмазує стовпчики, підсипає пороги та
установлює жолоб для заливання чавуну. Стежить за справним станом
вогнетривкої кладки печі, автоматики та механізмів перекидання клапанів
та іншого устаткування печі. Виконує гарячий та холодний ремонт печі.
Бере участь у прийманні печі після ремонту. Керує бригадою підручних
сталевара мартенівської печі.
Повинен знати:
– технологічний процес виплавлювання сталі у мартенівських печах;
– основність та рідкорухомість шлаку та визначення їх за поведінкою шлаку
в печі та за шлаковими коржами;
– конструктивні особливості мартенівських печей;
– склад та властивості шихтових, заправних матеріалів, розкислювачів та
легуючих добавок;
– значення підготовки сирих матеріалів для продуктивності печі та якості
сталі, яка виплавляється;
– сучасні методи підготовки рідкого чавуну для мартенівської плавки;
– регулювальні пристрої та принцип дії автоматики теплового режиму;
– сутність процесу інтенсифікації мартенівської плавки та методи
інтенсифікації.
Де навчають
Професію сталевара можна отримати у коледжі, що проводить підготовку
кадрів для металургії.
Щоб опанувати початкову ступінь у професії та стати підручним сталевара,
достатньо закінчити кількамісячні курси.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua