Меню Закрити

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій

II група кваліфікації
Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування
основного і допоміжного устаткування рибопідіймача і забезпечує
безаварійну роботу механічного устаткування гідроагрегата і всього
допоміжного устаткування низових, шлюзових шахт із системами наповнення
і випорожнення на гідроелектростанціях потужністю до 200 тис. кВт.
Змащує, чистить устаткування, що обслуговується, і усуває дрібні
несправності в його роботі.
Повинен знати: будову та принцип роботи основного й допоміжного
устаткування рибопідіймача; призначення і місця установлення засобів
вимірювання; елементарні знання з гідравліки, механіки, електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
III група кваліфікації
Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування
основного і допоміжного устаткування рибопідіймача і забезпечує
безаварійну роботу механічного устаткування гідроагрегату і всього
допоміжного устаткування низових, шлюзових шахт із системами наповнення
і випорожнення на гідроелектростанціях потужністю понад 200 тис. кВт.
Експлуатує, ремонтує, обслуговує установки попереднього очищення,
очищення води для підживлення теплових мереж, котлів і парогенераторів
очищення конденсату, склад хімічних реагентів та інше устаткування в
хімічних цехах теплових електростанцій потужністю до 100 тис. кВт.
Експлуатує, ремонтує і обслуговує устаткування паливоподавання:
розвантажувальні прилади, конвеєри, стрічкові живильники, дробильні
установки, редуктори, фільтри, підігрівачі мазуту та інше устаткування в
цехах паливоподавання теплових електростанцій потужністю до 100 тис.
кВт.
Експлуатує, ремонтує і обслуговує котельне устаткування: котлоагрегати,
димососи вентилятори, електрофільтри, системи пилоприготування і
гідрозоловилучення, змивні і багерні насоси та інше котельне
устаткування на теплових електростанціях потужністю до 100 тис. кВт.
Експлуатує, ремонтує і обслуговує турбінне устаткування: турбоагрегати,
деаератори, випарники, підігрівачі, живильні насоси, устаткування
водопостачання та інше турбінне устаткування на теплових електростанціях
потужністю до 100 тис. кВт. Контролює роботу устаткування, що
обслуговується. Усуває несправності в роботі устаткування. Виконує
профілактичні ремонтні роботи. Бере участь у пусках, зупинках
устаткування, прийманні та розвантаженні хімічних реагентів, ліквідації
аварійних ситуацій. Підтримує в справному стані комплект інструменту та
пристроїв.
Повинен знати: будову принцип роботи основного і допоміжного
устаткування, що обслуговується; теплові і кінематичні схеми
устаткування; властивості і умови застосування мастильних, прокладних та
ущільнюючих матеріалів, хімічних реагентів; правила користування
спеціальним та універсальним інструментом і пристроями; елементарні
знання з теплотехніки, механіки, водопідготовки; слюсарну справу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-
технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня
освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування
електростанцій II групи кваліфікації — не менше 1 року.
IV група кваліфікації
Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційне і ремонтне обслуговування
турбінного устаткування і устаткування хімічних цехів на теплових
електростанціях, котельного устаткування і устаткування паливоподавання
на теплових електростанціях потужністю понад 100 тис. кВт. Проводить
експлуатаційне і ремонтне обслуговування котлотурбінного устаткування на
теплових електростанціях потужністю до 100 тис. кВт. Проводить ремонтне
обслуговування пилосистеми котлоагрегата, профілактичний ремонт і
очищення масла ОМТІ системи регулювання турбіни.
Повинен знати: будову й кінематичні схеми устаткування, що
обслуговується; способи визначення причин аварій і передчасного
спрацювання деталей; систему допусків і посадок; основні положення
профілактичного ремонту устаткування; конструкцію спеціального
інструменту та пристроїв, що використовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування
устаткування електростанцій III групи кваліфікації — не менше 1 року.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua