Меню Закрити

СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ

Слюсар механоскладальних робіт – основна особа при створенні готового виробу, майстер на всі руки. Представники цієї професії здійснюють збирання машин і механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства (підприємств), а також їхній ремонт та обслуговування. Щоб зібрати готовий механізм, треба спочатку вивчити креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі вузли, відрегулювати, тобто перевірити правильність їхньої взаємодії і, нарешті, провести іспит зібраного виробу.
Дана робота потребує від фахівця знання властивостей металів і сплавів, а також володіння усіма видами слюсарних робіт, пов’язаних з обробкою деталі.
Іноді підгін деталей потребує припасування їхніх розмірів до необхідних. Слюсарю-збиральнику доводиться за допомогою спеціальних слюсарних інструментів здійснювати доведення деталей. Припасування деталей потребує від слюсаря знання властивостей металів і сплавів, а також володіння усіма видами слюсарних робіт, пов’язаних з обробкою деталі. З’єднання деталей у вузли і надалі в конструкції відбувається шляхом запресовування, пайки, зварювання, а також за допомогою болтів, шпонок, різьблення, заклепок та інших способів кріплення залежно від механізму. Наприклад, при збиранні корпуса судна слюсарю необхідно користуватися молотками різного калібру, зварювальними інструментами, а при збиранні радіотехнічної системи – викрутками, паяльником, напильником. У більшості виробництв значна частина складальних робіт здійснюється автоматизованим способом. Слюсарі високого розряду здійснюють статичне і динамічне регулювання складних деталей і вузлів, роблять розрахунок зубчастих зчеплень, виявляють і усувають дефекти збирання, беруть участь у складанні паспорта на вироби, що збираються і випробовуються.
Умови праці: як правило, збирання виробів і механізмів проводиться у приміщенні, на окремому робочому місці чи на конвеєрі, що залежить від виду виробництва (розміру механізмів, що збираються, їхньої унікальності чи оригінальності).
Сфери застосування: машинобудування (виробничі підприємства, заводи, слюсарні ремонтні майстерні); будівництво (дизайн інтер’єрів і фасадів будинків).
Спілкування у процесі роботи: слюсарі-збиральники часто працюють бригадами і користаються допомогою фахівців інших профілів. Тому їм необхідно уміння працювати в команді, розвинуте почуття відповідальності не тільки за свою ділянку роботи, але і за роботу усієї бригади загалом.
Необхідні професійні навички: з обробки металів, їхньої розмітки, термообробки, зварювання, опору механічним впливам (свердлінню, шліфуванню тощо); володіння контрольно-вимірювальними інструментами. А також уміння працювати в команді, розвинуте почуття відповідальності не лише за свою ділянку роботи, але і за роботу усієї бригади загалом.
Для успішної професійної діяльності необхідні: для успішної професійної діяльності необхідні достатня фізична сила, м’язова чутливість, рухливість кистей і пальців рук і узгодженість їхніх рухів, гарний лінійний і об’ємний окомір. Важливими рисами є здатність до концентрації уваги, гарна образна пам’ять, розвинуте технічне і наочно-діюче мислення, просторова уява (уміння подумки маніпулювати об’єктами, здатність уявляти їх у різних проекціях). Для успішного виконання усіх видів робіт потрібне знання основ фізики (особливо механіки, гідравліки, радіоелектроніки), математики (геометрії, тригонометрії), технічного креслення. Необхідна підготовка у сфері технології металів (хімія), знання принципів роботи машин, механізмів, верстатів. Потрібно володіння контрольно-вимірювальними інструментами, володіння навичками обробки металів, їхньої розмітки, термообробки, зварювання, опору механічним впливам (свердлінню, шліфуванню тощо).
Медичні обмеження: захворювання серця, суглобів, легень і дихальних шляхів, хвороби опорно-рухового апарата, шкіри, дефекти зору і слуху (низька гострота зору, нестійкість ясного бачення тощо), алергія на запахи олій, емульсій тощо, нервово-психічні захворювання.
Суміжні професії: слюсар-монтажник, слюсар-ремонтник.
Перспективи професійного росту і кар’єри: підвищення розряду, заробітної плати, складності виконуваних робіт; можливий адміністративний ріст, підвищення кваліфікації (технікум, інститут), розширення професійних перспектив за рахунок збільшення видів виконуваних робіт, перекваліфікація в родинні професії.
Професія затребувана на ринку праці.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:СЛЮСАР МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ | Proforientator.info

Коментарі закриті.