Меню Закрити

СИСТЕМНИЙ АНАЛІТИК

Останніми роками багато крупних компаній почали заміну старих принципів організації новими. Це пов’язано з оптимізацією і автоматизацією бізнес-процесів, які виробляються за рахунок впровадження систем ERP, MRP та інших. Бізнес-аналітик, якого ще називають системним аналітиком, грає в цьому одну з ключових ролей.
Системний аналітик – спеціаліст в області аналізу предметної області і формулювання вимог до інформаційних систем, що розробляються, і прикладного програмного забезпечення.
Загальний опис професії
Як виглядає оптимізація і автоматизація бізнес-процесів компанії без участі системного аналітика? Керівнику розробки або безпосередньо програмістам ставлять завдання кінцеві користувачі, які в окремих випадках не знають, як грамотно це зробити, і слабо допомагають розробникам при створенні моделі. Тому програмісти часто використовують при розробці власну модель, лише погодивши її з кінцевими користувачами. На думку фахівців, при подібному підході незабаром настає момент, коли або модель перестає відповідати вимогам реального бізнесу, або проекту загрожують протиріччя усередині неї.
Будемо вважати системного аналітика співробітником компанії-постачальника програмного забезпечення, а клієнтом – компанію-споживача ПЗ. Варто враховувати, що в крупних організаціях існують самостійні ІТ-відділи, що займаються автоматизацією її підрозділів, які є клієнтами.
Ключова роль системного аналітика в проекті автоматизації компанії полягає в розробці несуперечливої і повної моделі вимог бізнесу до впроваджуваного програмного забезпечення. Це завдання вимагає від фахівця не лише описових здібностей, але і неабияких комунікативних навиків для з’ясування потреб клієнта. Як правило, спочатку системний аналітик збирає вимоги до нового програмного продукту, після чого розробляє технічне завдання на створення програмного забезпечення, проектує документальне оформлення системної і програмної архітектури ІТ-системи, ставить завдання на розробку і тестування. Після закінчення проекту пояснює правила роботи користувачам і вирішує проблеми функціонування на всіх стадіях життєвого циклу створеної системи.
Освіта
Одна з ключових вимог працедавця до претендентів – наявність профільної вищої освіти. Спеціальності, пов’язані з розробкою програмного забезпечення і автоматизованими системами управління:
• Прикладна математика і інформатика;
• Математичне забезпечення і адміністрування інформаційних систем;
• Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі;
• Прикладна інформатика в економіці;
• Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем.
Деякі вузи пропонують для IT-спеціалістів з вищою освітою проходження навчання з професійної перепідготовки, а багато IT-компаній організовують спеціальні курси і семінари.
Професійними атестатами і сертифікатами, підтверджуючими рівень знань кандидата є:
• диплом про середню технічну або вищу освіту за спеціальністю, пов’язаною з інформаційними технологіями;
• сертифікати, підтверджуючі наявність навиків і спеціальних знань з методологій і нотацій опису бізнес-процесів і профільного програмного забезпечення.
Додатковою перевагою кандидата будуть дипломи або сертифікати:
• про проходження курсу підготовки із спеціалізації «системний аналітик»;
• про професійну перепідготовку.
Варто відзначити, що частіше інших у вакансіях системних аналітиків зустрічаються вимоги про знання наступного програмного забезпечення: MS Visio, All Fusion, ARIS, Rational Suite, стандартів IDEF, DFD, UML і мови SQL.
Суміжні кар’єри
До кандидатів на посаду системного аналітика компанії-працедавці пред’являють наступні вимоги:
Наявність досвіду роботи в проектах не менше 1–1,5 років на позиціях технічного пишучого, програміста, бізнес-аналітика, розробника і тому подібних.
Наявність досвіду роботи фахівцем в області інформаційних технологій і участь в проектах розробки і впровадження програмного забезпечення. Особлива увага приділяється наявності досвіду участі в проектах з розробки і впровадження прикладних інформаційних систем, у тому числі систем автоматизації обліку і систем управління діяльністю підприємства (ERP).
Функціональні обов’язки
Типові функціональні обов’язки системного аналітика:
• вивчення тієї або іншої області на предмет впровадження і розробки прикладних інформаційних систем;
• участь в інтерв’юванні (спільно з бізнес-аналітиками) бізнес-експертів і користувачів інформаційних систем на предмет вивчення поточних принципів організації ходу процесів (в тому числі з точки зору функціонування інформаційних систем);
• вивчення і систематизація документації за проектом в частині виділення процесів, що підлягають автоматизації;
• підготовка документації з опису суті, взаємозв’язків і процесів предметної області, з використанням спеціальних нотацій;
• участь у постановці завдань і розробці технічного завдання;
• збір, аналіз і документування функціональних вимог до програмного забезпечення.
Також в коло обов’язків системного аналітика може входити виконання додаткових функцій:
• участь в підготовці схем тестування функціонала для виявлення відхилень від сформульованих бізнес-вимог і функціональних вимог;
• участь в тестуванні прототипу системи, що розробляється;
• участь у навчанні користувачів системи;
• аналіз ризиків і причин виникнення помилок при розробці систем;
• участь у виборі платформи для реалізації проекту.
Професійні знання та навики роботи
Системний аналітик повинен знати:
• основи програмування (у тому числі об’єктно-орієнтованого), проектування, розробки, документування програмного забезпечення;
• основи теорії алгоритмів, теорії баз даних, теорії систем і системного аналізу, основи безпеки інформації;
• основи проектування людино-машинних інтерфейсів;
• володіти загальними знаннями в області менеджменту, основ економіки, бухгалтерського і управлінського обліку.
Ключовими навиками для системного аналітика являються:
Здатність швидко зрозуміти вимоги і визначити їх пріоритет, а також розповісти про технічні рішення і їх вплив на бізнес зрозумілою клієнтові мовою.
Вміння в різних проектах слідувати прийнятій методології, нотаціям і формам документів. Також важливими є навики роботи з відповідним програмним забезпеченням.
Здібність до колективної роботи з іншими аналітиками у випадку, якщо над проектом працює команда.
Вміння, зберігаючи творчий стиль роботи, дотримувати дисципліну відносно ведення документів, версій, протоколів і готовність працювати в команді з архітекторами, розробниками, тестувальниками.
Навик переконливо демонструвати компетенцію компанії в певній області, за підсумками короткої розмови скласти уявлення про клієнта і його вимоги до рішення.
Якщо говорити про особові якості, то системному аналітикові важливо бути педантичним і старанним, крім того, відчувати зону своєї відповідальності в проекті і не втручатися як у фінансові, так і в політичні питання.
Плюси та мінуси
До безперечних плюсів спеціальності системного аналітика відносяться:
• Досить високий рівень оплати праці.
• Унікальність кожного проекту вимагає індивідуального підходу, що дає спеціалісту можливість показати свої творчі здібності.
• Результат роботи не змусить себе чекати – відчутна користь видна відразу ж, як тільки робочий процес в компанії виводиться на новий рівень.
• За рахунок навиків комунікативного спілкування під час проектів в різних організаціях відбувається розширення кола корисних знайомств.
До мінусів професії варто віднести наступне:
• Робота системного аналітика не завжди проходить в одному місті, тому представники цієї професії мають бути готові до відряджень.
• Розбіжності, суперечки з клієнтом є наслідком його нерозуміння відмінності однієї системи від іншої, а, крім того, низької ефективності постановки ним завдання.
• Вельми часто зустрічаються історії, коли користувачі негативно відносяться до впровадження нової інформаційної системи в компанії, тоді бізнес-аналітику доводитися терпляче і вперто пояснювати її користь, що віднімає час та нерви.
Перспективи
Зараз спостерігається підвищення попиту на дану спеціалізацію, зростає зацікавленість працедавців в залученні кваліфікованих фахівців, що претендують на досить високий рівень компенсації.
На думку спеціалістів, зараз системні аналітики затребувані, особливо це стосується банківського і інвестиційного секторів, фінансових корпорацій і паливно-енергетичних комплексів, компаній-інтеграторів, що займаються повним циклом автоматизації і модернізації процесів компаній-замовників.
Маючи досвід роботи системним аналітиком і досвід участі в проектах, фахівець може продовжити свій професійний розвиток і претендувати на позиції: консультанта з впровадження інформаційних систем, бізнес-аналітика, керівника проектів з впровадження.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:СИСТЕМНИЙ АНАЛІТИК | Proforientator.info

Коментарі закриті.