Меню Закрити

Радіоелектронік

Завдання та обов’язки. Забезпечує правильну й ефективну експлуатацію,
сервісне обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської
системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем
зв’язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання. Використовує
комп’ютери для входу до Глобальної морської системи зв’язку під час лиха
й для забезпечення безпеки.
Володіє методами усунення несправностей, які викликано збоєм програмного
забезпечення. Стежить за справним технічним станом і забезпечує надійну
роботу електрорадіонавігаційного устаткування судна. Забезпечує ремонт
технічних засобів зв’язку та судноводіння. Ліквідує особисто або із
залученням інших працівників дефекти в їх роботі, які було виявлено,
відмовлення і пошкодження.
Контролює особисто якість ремонту й настроювання технічних засобів
зв’язку та електрорадіонавігаційного устаткування, які проводяться
береговими працівниками. Веде технічну документацію, складає ремонтні
відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує
зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Несе
радіовахту.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші
керівні документи з питань технічного обслуговування
електрорадіонавігаційного устаткування; нормативні документи до
устаткування Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для
забезпечення безпеки; вимоги Регламенту радіозв’язку; нормативні
документи, які регламентують організацію суднової служби; положення
міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації
(ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню
із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення
вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднового
електрорадіонавігаційного устаткування й суднових засобів зв’язку;
основні процедури технічного обслуговування та ремонту (як
профілактичного, так і з усуненням несправностей) устаткування
Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення
безпеки та радіонавігаційного устаткування судна; правильне використання
контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, необхідних для
виконання технічного обслуговування й ремонту в морі; засоби запобігання
передаванню помилкових сигналів лиха; правила ведення радіопереговорів;
Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі;
англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації,
що стосується безпеки людського життя на морі; порядок надання медичних
консультацій за допомогою радіо; основні знання про суднові наземні
станції, експлуатацію рятувальних радіобуїв-покажчиків місцезнаходження;
системи морських антен; експлуатацію радіоустаткування рятувальних
шлюпок і плотів разом із допоміжним обладнанням, враховуючи джерела
живлення; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та
телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з
небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування та
електрорадіонавігаційного устаткування; основи організації праці; основи
трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Радіоелектронік 1 класу: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на
суднах за професією радіоелектроніка 2 класу не менше 2 років.
Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з
Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ)
на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших
документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.
Радіоелектронік 2 класу: базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (бакалавр). Стаж роботи на суднах із загальним дипломом
оператора Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для
забезпечення безпеки або під час плавпрактики – не менше 6 місяців.
Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з
Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ)
на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших
документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua