Меню Закрити

ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює вимірювання і спектральний аналіз повітряного шуму та вібрації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Вимірює загальний рівень повітряного шуму. Готує шумомір (віброметр) до роботи, установлює мікрофон (віброприймальник), знімає покази приладу та записує в журнал.
Повинен знати: правила роботи із шумоміром і вібровимірювальною апаратурою, принцип їх дії; фізичну природу шуму та вібрації; найпростіші знання з електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює вимірювання і спектральний аналіз повітряного шуму та вібрації. Реєструє акустичні процеси на самописці або магнітофоні під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Складає вимірювальні тракти за заданими схемами, калібрує апаратуру та виконує її технічне обслуговування.
Повинен знати: знання про будову та послідовність калібрування використовуваних приладів; методику вимірювань шуму (вібрації), елементарні знання щодо техніки боротьби із шумом; основи електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 2 розряду – не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює вимірювання повітряного шуму, звукової та низькочастотної вібрації, спектральний аналіз акустичних процесів за допомогою аналізаторів, реєструє на самописці, магнітофоні та шлейфному осцилографі. Бере участь у вимірюваннях підводного шуму. Обробляє результати вимірювань. Налагоджує вимірювальні схеми, знімає амплітудно-частотні характеристики апаратури, усуває найпростіші несправності в її роботі.
Повинен знати: принцип дії та блок схеми вимірювальних приладів; принципи магнітного запису звуку, осцилографування та тензометрування; причини і джерела похибки вимірювання; правила організації та порядок проведення акустичних випробувань; основи технічної акустики й техніки боротьби із шумом і вібрацією; фізичну природу повітряного та підводного шуму, вібрації; основи електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 3 розряду – не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Здійснює вимірювання параметрів повітряного шуму і вібрації згідно із чинною документацією на суднах, у цехах та виробничих приміщеннях, на випробувальних стендах. Проводить вимірювання та аналіз рівнів та спектрів шуму (вібрації) механізмів машин, устаткування та інструменту, підводного шуму суднових джерел. Опрацьовує результати вимірювань, оформляє протоколи та іншу акустичну документацію. Контролює технічні характеристики вимірювальної апаратури, обслуговує її, лагодить, виконує окремі види нескладного ремонту.
Повинен знати: взаємодію вузлів та елементів схем акустичної апаратури; правила контролю і норми для повітряного шуму та вібрації; порядок технічного обслуговування приладів для акустичних вимірювань, елементи промислової акустики й електротехніки, гідроакустики та електроакустики.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 4 розряду – не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов’язки. Проводить акустичні випробування усіх видів джерел шуму та вібрації, включаючи імпульсні як у стаціонарних умовах, так і на рухомих об’єктах. Вимірює підводний шум, звукоізоляцію, віброізоляцію, звукопоглинання. Опрацьовує і оформлює результати вимірювань, виконує найпростіші розрахунки за відомими методиками, розробляє робочі програми випробувань. Здійснює складання блок-схем вимірювальних трактів, їхній монтаж та налагодження. Виконує технічне обслуговування вимірювальної, аналітичної та реєструвальної апаратури, працює з приладами високого класу точності. Перевіряє і ремонтує прилади.
Повинен знати: методи й засоби боротьби із шумом, порядок контролю та нормування шуму й вібрації, а також документацію, яка їх регламентує; будову та схеми апаратури для акустичних вимірювань, записування і відтворення звуку; основи акустики, гідроакустики, електротехніки та промислової електроніки; порядок перевірки, калібрування, настроювання і ремонту використовуваних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 5 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт:
1. Підвіс турбогенератора віброізолювальний – вимірювання рівнів і спектрів вібрації на лапах та фундаменті, розрахунок перепадів, визначення ефективності амортизаторів.
2. Підсилювач вимірювальний – виявлення несправностей, ремонт, налагодження, зняття частотної характеристики.
3. Система газовихлопу суднового дизеля – вимірювання та аналіз на крилах ходового містка рівнів шуму, зумовленого системою.
4. Фільтри октавні – зняття частотних характеристик, їхнє підлаштовування під стандартні параметри налаштування і регулювання елементів схеми.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua