Меню Закрити

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації залежатиме
від здатності швидко запровадити інформаційно-комунікаційні технології в
усіх сферах суспільного життя, економіки, управління. Тим паче, що
українська IТ-індустрія посідає високу позицію на світовому ринку. Тому
одним із необхідних напрямів, що сприятиме подальшому розвитку, є якісна
підготовка кваліфікованих кадрів, зокрема, робітничих.
Завдання та обов’язки фахівця:
• Виконує роботи під керівництвом оператора інформаційно-комунікаційних
мереж вищої кваліфікації.
• Обслуговує обладнання інформаційно-комунікаційних мереж відповідно до
встановленого порядку.
• Готує до роботи обладнання та наглядає за станом інформаційно-
комунікаційних мереж.
• Своєчасно готує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі
обладнання.
• Інформує керівництво про виявлені відхилення від установлених норм у
функціонуванні обладнання інформаційно-комунікаційних мереж.
• Підтримує операції під’єднання до інформаційно-комунікаційних мереж
персональних комп’ютерів, іншого мережевого обладнання, периферійних
пристроїв тощо.
• Наглядає за дотриманням графіків проведення регламентних робіт з
обслуговування інформаційно-комунікаційних мереж.
• У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на відповідних
носіях інформаційно-комунікаційних мереж.
• Складає переліки для комплектації обладнання інформаційно-
комунікаційних мереж, витратних матеріалів для їх заміни та встановлення
на периферійному обладнанні інформаційно-комунікаційних мереж.
• За завданням керівництва аналізує якість послуг компаній, що
організують та забезпечують доступ користувачів до інформаційно-
комунікаційних мереж.
• Виконує регламентні роботи з обслуговування інформаційних систем.
Повинен знати:
Основи порядку надання телекомунікаційних послуг; класифікації,
призначення, правила підбору та монтажу інформаційно-комунікаційних мереж
та їх елементів; основні заходи виконання робіт з монтажу, обслуговування
та нагляду за інформаційно-комунікаційними мережами; основні
характеристики персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та
мережевого обладнання; призначення та застосування основних інструментів
для монтажу, тестування та обслуговування інформаційно-комунікаційних
мереж та їхніх елементів; основні операційні системи для встановлення на
персональні комп’ютери та інформаційно-комунікаційні мережі; призначення
драйверів, їх класифікацію; порядок оформлення документів за допомогою
офісних пакетів; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх
завдань та обов’язків; правила та норми внутрішнього трудового
розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги.
Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
Після завершення навчання випускник зможе розпочати кар’єру за декількома
напрямами: стати монтажником, ремонтником обладнання або продавцем-
консультантом у магазині комп’ютерної техніки та периферійного
обладнання, менеджером з постачання комп’ютерної техніки та обладнання,
помічником системного адміністратора чи адміністратором сайту.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua