Меню Закрити

Начальник технічного відділу

http://www.myslenedrevo.com.ua/files/MDr/sci/sources/chornobyl/085.jpgОпис:
Організація технічної підготовки виробництва або інших видів основної
діяльності підприємства.
Попит на ринку праці:
Попит на фахівців, що володіють сучасними засобами автоматизації
виробництва, управління виробництвом, засобами автоматизації
проектування, з досвідом роботи на відповідній посаді.
Обов’язки:
– забезпечує покращення якості продукції, робіт (послуг) і підвищення її
конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і трудових витрат на
виготовлення продукції, виробництво робіт (послуг);
– координує роботу технічних служб підприємства по випробуванню нових
технічних засобів, створенню і освоєнню нових видів продукції,
комплексній автоматизації і механізації виробництва, плануванню
впровадження науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної
технології;
– здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного
розвитку підприємства, його виробничої бази;
– керує складанням технічних завдань на проектування будівництва нових
виробництв, споруд, технічних засобів, розширення, розвиток і
реконструкцію діючих, на впровадження засобів автоматизації і
механізації;
– розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію із
модернізації обладнання і раціоналізації робочих місць;
– здійснює контроль за укладенням і виконанням договорів, пов’язаних із
впровадженням нової техніки, а також за фінансуванням і правильністю
розрахунків економічної ефективності заходів щодо освоєння нової техніки
і технології, нових видів сировини і готової продукції;
– бере участь у розробці і впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих
технологій, прогресивних норм витрати основних видів сировини і
матеріалів, у вивченні причин браку і випуску продукції знижених сортів,
у розробці заходів щодо підвищення якості продукції (робіт, послуг) і
більш ефективного використання виробничих потужностей;
– за відсутності самостійних конструкторських і технологічних відділів
виконує функції їх керівників;
– скеровує діяльність підрозділів, що займаються питаннями стандартизації
продукції, науково-технічної інформації, а також організацією патентно-
винахідницької роботи;
– керує працівниками відділу, координує і скеровує у необхідному напрямку
діяльність підрозділів підприємства, що забезпечують технічну підготовку
виробництва.
Повинен знати:
– методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки
виробництва;
– напрями та перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію
виробництва продукції підприємства;
– виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його
експлуатації;
– методи виявлення і використання резервів виробництва; технічні вимоги
до сировини, матеріалів і готової продукції;
– вимоги раціональної організації праці під час проектування
технологічних процесів і устаткування;
– організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання
устаткування в експлуатацію;
– методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і
технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та
винаходів;
– досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі
технічної підготовки виробництва, організації та управління; основи
трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги:
Вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи із технічної підготовки
виробництва на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua