Меню Закрити

Налагоджувальник верстатів ЧПУ

Металообробка є невід’ємною складовою у багатьох галузях промисловості,
машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві. З розвитком економіки
потреба в якісних і професійних послугах з металообробки зростає щороку.
З плином часу певні процеси стали більш високотехнологічними,
удосконаленими. Це, у свою чергу, потребує високої кваліфікації фахівців,
що працюють на виробництві.
Основну операцію з металообробки виконує оператор верстатів із ЧПУ
(числовим програмним управлінням). Багато хто сьогодні розцінює цю
професію як монотонну, у гіршому випадку як непрестижну. Однак у сучасних
умовах дана професія виходить на абсолютно новий рівень.
Робота оператора-налагоджувальника починається з одержання технічного
завдання. Надходить замовлення на виготовлення деталі. Технолог розробляє
усі необхідні креслення, продумує послідовність. Слід зазначити, що на
відміну від звичайних, сучасні верстати обробляють вироби в автоматичному
режимі. Перед тим, як запустити обробний центр, фахівці на основі
підготовлених креслень складають тривимірну модель виробу і пишуть
програму, в якій закладають усі параметри обробки. Потім готова програма
завантажується у комп’ютер обробного центру, верстат комплектується
необхідним набором інструментів і запускається.
По суті, оператор-налагоджувальник працює у парі з технологом. Але якщо
технолог – це здебільшого теоретик, він знає послідовність виконання
операцій, правила складання креслень, то оператор-налагоджувальник –
практик, який достеменно знає роботу верстата. Якщо, скажімо, треба більш
детально описати процес оброблення виробу або можливості застосування
того або іншого інструмента, технолог може сміло звертатися до свого
колеги. Оператору-налагоджувальнику властива така особлива професійна
риса, як «почуття металу». Це і є показник професіоналізму.
Повинен знати:
– властивості різального інструмента;
– навички читання креслень;
– системи із ЧПУ;
– навички налаштування багатокоординатних верстатів із ЧПУ;
– імпортний різальний інструмент;
– правила експлуатації, конструкцію і технологічні можливості верстатів,
що обслуговуються, пристосувань, приладів та інструменту;
– роботу програмних пристроїв;
– правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і
протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
– Освіта початкова або середня професійна.
– Досвід роботи від 2-х років.
Посадові обов’язки
– Налагодження верстата й інструмента відповідно до виробничої
інструкції.
– Запуск програм на верстатах із ЧПУ.
– Встановлення заготовок й інструмента по карті налагодження.
– Заміна програмоносія.
– Виконання необхідних перемикань у системі.
– Відпрацьовування і корекція керуючої програми.
– Управління верстатом вручну під час попередньої перевірки нових програм
для виявлення можливих помилок.
– Слідкування за роботою устаткування й оповіщення майстра і ремонтників
про помічені несправності.
– Контроль робочого стану інструменту.
– Заміна ножів у міру необхідності.
– Контроль за виробничим процесом на токарних верстатах із ЧПУ.
– Перевірка якості й рівня точності виготовлених деталей за допомогою
вимірювальних інструментів.
– Ведення облікових записів про виготовлені деталі.
– Інструктаж верстатників-операторів.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua