Меню Закрити

Наїзник

5-й розряд
Завдання та обов’язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпаж, та тренує їх під керівництвом
наїзника вищої кваліфікації.
Контролює роботу конярів з догляду, утримання та годівлі коней.
Одержує зі складу та видає конярам інвентар, фураж і підстилку.
Веде табель роботи персоналу тренувального відділення, кувальну та
фуражну відомості.
Одержує зі складу та зберігає медикаменти, використовує їх за вказівкою
ветеринарного лікаря.
Утримує тренерські екіпажі та збрую в робочому стані.
Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
Повинен знати:
– основи анатомії, фізіології, зоогігієни, правила складання кормових
раціонів;
– кормову цінність різних кормів;
– правила і техніку годівлі коней залежно від їх віку та виконуваної
роботи;
– правила надання першої ветеринарної допомоги;
– будову екіпажів, збруї та захисних пристроїв;
– основні методи тренінгу коней залежно від їх віку;
– види перегонових екіпажів та правила складання і запрягання в них
коней;
– правила заїжджання, тренування та випробовування рисистих коней;
– правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
технологічно суміжною професією 4 розряду – не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов’язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпажі.
Складає план тренувань коней.
Організовує тренування і виконує контрольні роботи за їх результатами.
Забезпечує виконання ветеринарно-зоотехнічних правил годівлі, догляду та
утримання коней.
Стежить за станом їх здоров’я та вгодованістю.
Підготовляє коней до випробувань, змагань та проводить їх. Підготовляє і
показує коней на аукціонах.
Веде облік роботи коней.
Організовує виведення коней або ветеринарну обробку, бонітування, оцінки
під час продажу тощо.
Утримує в справному стані закріплений за відділенням стаєнний та
тренувальний інвентар.
Утримує закріплені приміщення й території в санітарному стані.
Додержується правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
Повинен знати:
– правила складання щомісячних планів тренувань коней;
– способи обліку тренувальної роботи;
– правила підготовки організації та проведення заводських випробувань,
змагань і виведень коней;
– правила кування коней;
– правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією наїзника 5 розряду – не менше 1 року.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua