Меню Закрити

Механік цеху

http://www.schulzelectric.com/images/sidebar_machineshoprepair.jpgЗавдання та обов’язки. Забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх видів
устаткування цеху, його правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт
і технічне обслуговування, проводить роботи з модернізації і підвищення
економічності ремонтного обслуговування обладнання. Здійснює технічний
нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному
устаткуванні, будівель і споруд цеху. Організовує підготовку календарних
планів (графіків) огляду, перевірок і ремонту устаткування, замовлень на
централізоване виконання капітальних ремонтів устаткування, одержання
матеріалів, необхідних для планово-запобіжних і поточних ремонтів,
запасних частин, інструменту тощо, розроблення паспортів на устаткування,
специфікацій на запасні частини та іншої технічної документації.
Бере участь у прийманні і встановленні нового устаткування, проведенні
робіт з атестації і раціоналізації робочих місць, модернізації і заміни
малоефективного устаткування високопродуктивним, у впровадженні засобів
механізації важких фізичних і трудомістких робіт. Організовує облік усіх
видів устаткування, а також такого устаткування, яке відпрацювало
амортизаційний термін і морально застаріло, підготовку документів на його
списання.
Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою
виявлення причин передчасного спрацювання, проводить аналіз причин і
тривалості простоїв, пов’язаних із технічним станом устаткування.
Розроблює і впроваджує прогресивні методи ремонту і відновлення вузлів та
деталей механізмів, а також вживає заходів щодо збільшення тривалості
використання устаткування, скорочення його простоїв і підвищення
змінності, запобігання аваріям і виробничому травматизму, зниження
трудомісткості і собівартості ремонту, сприяє поліпшенню його якості.
Готує для пред’явлення інспекції органу державного нагляду за охороною
праці підіймальні механізми та інші об’єкти, які підлягають державному
наглядові. Здійснює технічне керівництво мастильно-емульсійним
господарством, упроваджує прогресивні норми витрат мастильних і
обтиральних матеріалів, організовує регенерацію відпрацьованих масел.
Бере участь у перевірці устаткування цеху на технічну точність, у
встановленні оптимальних режимів роботи устаткування, які сприяють його
ефективному використанню, у розробленні інструкцій з технічної
експлуатації, змащування устаткування і догляду за ним, безпечного
ведення ремонтних робіт.
Розглядає раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються
ремонту і модернізації устаткування, готує висновки щодо них, забезпечує
впровадження прийнятих пропозицій. Організовує облік робіт, виконаних у
процесі ремонту і модернізації устаткування, контролює їх якість, а також
правильність витрат матеріальних ресурсів, виданих на зазначені заходи.
Забезпечує додержання правил і норм охорони праці, вимог екологічної
безпеки в процесі виконання ремонтних робіт. Керує працівниками цеху, які
ремонтують устаткування і підтримують його в робочому стані.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та
інші керівні матеріали з організації ремонту устаткування, будівель,
споруд; організацію ремонтної служби на підприємстві, в цеху; систему
планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного
устаткування; перспективи технічного розвитку цеху і підприємства;
технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими
роботи і правила експлуатації устаткування цеху; організацію і технологію
ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування;
основи технології виготовлення продукції в цеху; порядок розроблення
паспортів на устаткування, інструкцій з експлуатації, відомостей
дефектів, специфікацій та іншої технічної документації; правила здавання
устаткування до ремонту і прийом після ремонту; організацію мастильно-
емульсійного господарства; вимоги раціональної організації праці в
процесі експлуатації, ремонту і модернізації устаткування на
підприємстві; передовий вітчизняний і світовий досвід ремонтного
обслуговування; основи економіки, організації виробництва, праці;
управління; основи екологічного законодавства; основи законодавства про
працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до
стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за професією, пов’язаною з
експлуатацією та обслуговуванням устаткування, – не менше 1 року.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:Механік цеху | Proforientator.info

Коментарі закриті.