Меню Закрити

Механік бурильної установки (видобування нафти та природного газу)

Завдання та обов’язки
Забезпечує безперебійну і надійну роботу бурильної установки та
устаткування для буріння свердловин. Здійснює своєчасне та якісне
проведення технічних оглядів за станом і ремонтом бурильної установки і
бурильного устаткування. Організовує розроблення планів планово-
запобіжних ремонтів бурильного устаткування. Здійснює контроль за
дотриманням правил технічної експлуатації відповідно до вимог правил
безпеки бурильної установки та устаткування для буріння свердловин і
організовує їхню безпечну експлуатацію.
Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою
виявлення причин їхнього попереднього зношення. Бере участь у контролі за
проведенням технічних оглядів і ревізій вантажопідйомних механізмів,
вантажозахоплювальних і чалочних пристроїв, апаратів і ємностей, що
працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових,
кисневих і компресорних установок. Контролює проведення дефектоскопії
устаткування, інструменту і пристроїв. Контролює роботи з монтажу і
демонтажу бурильної установки і устаткування для буріння. Контролює
комплектність нової бурильної установки, наявність технічної документації
на установку. Складає заявки на запасні частини, матеріали для ремонту і
контролює їх виконання. Контролює дотримання норм витрат палива і
мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні заходів щодо економії
паливно-енергетичних ресурсів.
Керує робітниками, які здійснюють ремонт устаткування бурильних
установок. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурильного
устаткування та у розробленні заходів щодо запобігання їм. Керує роботами
з випробування нових видів бурильних установок і бурильного устаткування.
Веде облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів.
Організовує облік робіт, виконаних у процесі ремонту устаткування.
Забезпечує складання звітів про технічний стан устаткування. Веде
установлену документацію.
Повинен знати:
• постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні
матеріали з ремонту бурильних установок і бурильного устаткування;
• технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим
роботи бурильного устаткування;
• правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонтних
робіт;
• правила складання технічної документації з ремонту;
• основи технології буріння нафтових і газових свердловин;
• вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації
бурильного устаткування;
• основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
• правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної
безпеки.
Кваліфікаційні вимоги
Механік бурильної установки I категорії: повна, базова або неповна вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – стаж роботи за
професією механіка бурильної установки II категорії не менше 1 року, для
бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 2-х років.
Механік бурильної установки II категорії: повна, базова або неповна вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до
стажу роботи, для бакалавра або молодшого спеціаліста – стаж роботи за
професією механіка бурильної установки – не менше 2-х років.
Механік бурильної установки: повна, базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua