Меню Закрити

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами

Загальна характеристика професії
У його завдання входить створення найбільш сприятливих умов для клієнта щодо здійснення покупки, користування послугами, укладання контрактів і т.д. У торгівлі схожі функції бере на себе продавець-консультант. Він повинен уміло представити товар покупцеві, розповісти про фірму-виробника, особливості та переваги даного товару. Повинен знати останні тенденції. Входить до десятка професій, які найбільше користуються попитом.
Кваліфікаційні вимоги
Вища торгівельна, психологічна, економічна освіта.
Знання:
– основ маркетингу (концепції маркетингу, основи керування маркетингом, способи і напрямки досліджень ринку інформаційних послуг);
– теорії менеджменту, макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування;
– асортименту, класифікації, характеристику продуктів (послуг), що пропонуються;
цінової політики організації;
– порядку розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів;
– правил ведення комерційної кореспонденції;
– іноземної мови (основної клієнтури);
– правил офіційного етикету при проведенні переговорів із клієнтами, техніки прийому клієнтів;
– теорії міжособистісного спілкування;
– основ соціології і психології;
– стандартів діловодства (класифікація документів, порядок оформлення, реєстрації,
проходження, збереження й ін.);
– методів обробки інформації з застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій і зв’язку, комп’ютера;
– основ трудового законодавства.
Посадові обов’язки
Клієнти бувають різними – корпоративними, ключовими, мережевими та іншими. І до всіх потрібно мати підхід. Особливо це важливо для іноземних компаній, де така посада існує вже дуже давно (у нас тривалий час вважалося, що з клієнтами можуть працювати усі: люди все ж таки). Пропонуються наступні посадові обов’язки: розвиток продажу дистриб’юторам і роздрібним мережам, ефективна взаємодія з іншими підрозділами компанії і клієнтами, участь у маркетингових акціях компанії. Потрібно мати досвід успішного продажу від двох років, знання основ маркетингу, гарне знання англійської мови бажано.
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами:
– здійснює аналіз аудиторії потенційних клієнтів, виявляє потреби клієнтів, їх рівень і спрямованість
– організує пошук клієнтів усіма доступними способами (шляхом розміщення реклами, участі у виставках, ярмарках, презентаціях, направлення пропозицій по засобам комунікацій, електронною поштою, факсом, ін.)
– прогнозує ділову надійність потенційних клієнтів, їх фінансову і матеріальну забезпеченість
– організовує і проводить попередні переговори з клієнтами, що зацікавилися пропозиціями (що прийняли оферту, ін.), уточнює потреби кожного конкретного клієнта і підготовляє пропозицію, адресована визначеному клієнту
– забезпечує дотримання персоналом протоколу й етикету при спілкуванні з клієнтами
– зустрічається з клієнтами, переконує клієнтів у вигідності пропозиції, пропонує на обговорення й узгодження проекти договорів, бере участь у роботі над узгодженням розбіжностей, укладає договори від імені організації
– пропонує клієнтам шляхи рішення непогоджених при переговорах питань
– підтримує постійний контакт з ключовими клієнтами, організує роботу з ними по устояним діловим схемам
– розробляє схеми взаємин з найбільш вигідними і перспективними клієнтами (пропозиції особливих умов договорів, систем знижок і індивідуального обслуговування, прискорених термінів і особливих умов виконання договірних зобов’язань, ін.)
– розробляє і дає клієнтам рекомендації і консультації з найбільш ефективного використання устояних ділових зв’язків; забезпечує можливість відвідування клієнтами виставок, ярмарків, презентацій нових продуктів (послуг)
– вивчає й аналізує політику конкурентів у взаєминах із клієнтами.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua