Меню Закрити

МЕДІА-ПЛАНЕР

Медіа-планер (від media – ЗМІ і planner – планувальник, проектувальник) – спеціаліст зі складання оптимальних медіа – планів рекламних кампаній.
Він повинен досконало знати рекламні можливості та аудиторію ЗМІ, орієнтуватися в розцінках на різні рекламні носії.
Він постійно відстежує зміни на ринку реклами, використовуючи результати багаточисленних маркетингових і соціологічних досліджень, рейтинги тощо.
Медіа-планер визначає, як отримати максимальну вигоду з кожної гривні, вкладеної в рекламу, визначаючи, в яких теле- і радіопрограмах та виданнях ролики і модулі працюватимуть найефективніше.
Посада медіа-планера є в основному в рекламних компаніях, оскільки діяльність такого працівника безпосередньо пов’язана з рекламними проектами. Невипадково все більше компаній вдаються до послуг медіа-планера. Саме цей фахівець, оцінивши рейтинги різних засобів масової інформації, дасть рекомендації щодо розподілу фінансів. Він відмінно знається на технічних можливостях теле- і радіоканалів, видах преси. Знає правила купівлі ефірного часу і рекламної площі, принципи ціноутворення і систему отримання знижок. Уміє користуватися соціологічними дослідженнями аудиторії ЗМІ. Це соціолог, маркетолог, менеджер і психолог в одній особі.
Недалекоглядні керівники вважають послуги медіа-планера дорогим і зайвим задоволенням, яке можуть дозволити собі лише крупні фірми. Насправді ж, навпаки, що скромніший рекламний бюджет, то ефективніше потрібно використовувати гроші.
Медіапланер здійснює планування, оцінку рекламної ефективності різних рекламодавців, розподіляє рекламний бюджет відповідно до плану рекламної кампанії. Використання знань високопрофесійного медіа-планера дає змогу працедавцям не лише організовувати ефективні рекламні кампанії, але і економити до 30% рекламного бюджету.
Про компетенції (або що повинен вміти медіа-планер)
Уміння розробляти і здійснювати: стратегічне планування рекламної кампанії і рекламної діяльності загалом; якісне виконання рекламних замовлень клієнтів, що звернулися; проводити підготовку рекламних проектів, оптимізувати їх; аналіз ефективності проведеної рекламної кампанії.
Медіа-планер:
• розробляє проекти рекламних кампаній (телебачення, радіо, інтернет-реклама, інші засоби масової інформації, зовнішня реклама тощо);
• визначає необхідну цільову аудиторію за соціально-демографічними характеристиками і споживанням основних товарних груп;
• здійснює аналіз медіа-переваг вибраної аудиторії;
здійснює аналіз рейтингів засобів масової інформації, телевізійних каналів, web-сайтів та інших інформаційних площ для розміщення реклами;
• досліджує особливості аудиторії засобів масової інформації, телевізійних каналів, web-сайтів та інших інформаційних площ для розміщення реклами;
• виробляє розрахунок фінансових показників медіа-плану, складає підсумковий звіт для вибору оптимального у фінансовому відношенні плану;
складає медіа-план в декількох варіантах, здійснює презентацію медіа-плану керівництву організації або представникам клієнта, обґрунтовує його на підставі зауважень і пропозицій керівництва;
• вносить корективи до медіа-плану, здійснює розподіл рекламного бюджету
аналізує ефективність рекламної кампанії.

Рекламний бюджет компанії характеризується значною сумою. Як уникнути марнотратства, невиправданих витрат, як сконцентрувати засоби в потрібному напрямку і досягти максимального ефекту? Медіа-план створюється для того, щоб донести рекламне повідомлення до певної цільової аудиторії з урахуванням заданого періоду часу і ефективної кількості контактів з потенційним споживачем. В ході розробки медіа-плану фахівець повинен відповісти щонайменше на чотири основні запитання:
• Скільки потенційних покупців повинно бути охоплено рекламою?
• У яких інформаційних засобах необхідно розмістити рекламу?
• Скільки разів потенційний покупець повинен побачити або почути рекламу?
• Скільки грошей необхідно витратити на кожен інформаційний засіб?
В результаті медіа-план дає змогу знайти рішення головного завдання: яким чином рекламодавцеві краще всього передати відомості про товар або послугу потенційним споживачам, використовуючи мінімум витрат?
Таким чином, мета медіа-планування зводиться до підвищення ефективності рекламної кампанії і досягнення балансу між рекламними завданнями і витратами на їхні рішення.
Один із критеріїв визначення терміну рекламної кампанії — середня тривалість процесу ухвалення рішення про купівлю.
Звичайні терміни для інтенсивної рекламної кампанії магазину або будь-якої послуги складають 2-4 тижні.
Для виведення на ринок нової марки або кампанії, пов’язаної з корекцією іміджу вже відомої марки, – від 3 тижнів до 3 місяців.
Для виведення на ринок нової конкурентноздатної марки масового попиту може використовуватися схема “шість плюс чотири”: протягом перших шести тижнів формується популярність марки, а в подальші чотири тижні закріплюється її образ.
Для потужного початку рекламної кампанії інколи використовують таку схему подачі інформації, як “рекламний вибух”. При цьому нерідко використовується наступний графік: протягом перших 4-х тижнів витрачається до половини рекламного бюджету, а засоби, що залишилися, розподіляються на 2-3 менших імпульси (зазвичай на початку сезонів) або на рівномірну рекламу протягом року.
Додаткові навики, необхідні медіа-планеру
Медіа-планер повинен знати: законодавство про рекламу, про захист прав споживачів, про авторське право і суміжні права, про здійснення підприємницької діяльності, теорію і практику рекламного маркетингу і менеджменту, принципи організації рекламної діяльності, загальні і спеціальні вимоги до реклами, особливості проведення рекламних кампаній, форми і методи ведення рекламних кампаній, основи дизайну, основи естетики, етики, загальної і спеціальної психології, соціології.
Відомо, що найпопулярнішим універсальним і точним інструментом оцінки охоплення аудиторії засобами масової інформації виступають рейтинги. Рейтинг відображає у відсотках кількість людей, що мають контакт із засобом реклами і зазвичай використовується в таких засобах поширення реклами, як телебачення і радіо. Медіа-планеру відомо, що рейтинг все частіше уживається і при аналізі інших засобів реклами. Наприклад, охоплення аудиторії читачів журналу називають зоною поширення журналу, чим не рейтинг? У зовнішній рекламі використовують “показ” (Showing), який еквівалентний “сумарному рейтингу”.
Але найголовнішим чинником, що визначає доцільність і ефективність використання даного каналу рекламної інформації (телепрограми, газетної рубрики, радіопередачі) це вартість розміщення рекламних матеріалів і оцінка того ефекту, який буде досягнутий.
Результат медіа-планування зрештою відображається в трьох документах, де враховуються всі основні складові даної рекламної кампанії:
• медіа-план;
• бюджет рекламної компанії;
• медіа-розрахунок (розрахунок ефективності рекламної кампанії).

Необхідні особисті риси (або хто може бути медіа-планером):
Медіа-планеру необхідні:
• базові знання планування і звітності,
• педантичність,
• комунікабельність,
• уміння рахувати,
• високі комунікативні навики.

Це досить нова для України професія. До недавнього часу вітчизняні освітні установи взагалі не готували фахівців цієї професії. Зараз заповнити цей пропуск прагнуть факультети журналістики деяких вузів. Діють також всілякі приватні курси і програми вивчення цієї професії. Фахівців високого класу серед медіа-планерів як і раніше мало, оскільки ще не сформована остаточно освітня база. В основному ті, хто працюють у даній сфері рекламної діяльності, вчаться на власному досвіді та помилках.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua