Меню Закрити

Маркетолог

Маркетолог – це спеціаліст з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів (товару, іміджу, діяльності компанії в цілому тощо). Він оцінює, яка продукція матиме попит і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажу існуючого, збирає і аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, проводить моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, яка з’ясовує погляди потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і складає рекомендації.
Поняття маркетинг у своєму сучасному сенсі виникло в середині XX століття.
Зараз попит на маркетологів на ринку праці досить високий, причому це стосується всіх фахівців – від аналітиків до бренд-менеджерів, від асистентів до керівників.
На збільшення попиту впливає і конкуренція, що посилюється, на ринку. Якщо раніше, 5–10 років тому, багато керівників просто не замислювалися над тим, що їм потрібний маркетолог, оскільки його функції виконував частково сам керівник, частково керівники інших підрозділів, частково менеджери, інколи навіть секретаріат, то зараз ринок диктує свої умови. Для успішного функціонування і конкурентоспроможності організації кожен має бути зайнятий своєю справою, тому маркетолог компанії життєво необхідний.
Робота маркетолога в організації є необхідною для досягнення ефективності діяльності будь-якої організації і на будь-якому етапі її розвитку. Але при цьому робота маркетолога не завжди може служити 100%-ною гарантією від можливих проблем організації, якщо спочатку, на стадії становлення, маркетолог не брав участі у складанні бізнес-плану або просто не були проведені маркетингові дослідження. Також діяльність підприємства не буде ефективною, якщо маркетинг переслідуватиме якісь локальні цілі, наприклад, збільшення збуту одного найменування продукції, а не враховувати діяльність організації загалом.
Більше того, якщо ще кілька років тому у багатьох організаціях працював один маркетолог-універсал, який займався і маркетингом, і рекламою, і PR, то зараз все частіше створюються цілі відділи, де кожен фахівець відповідає за свій блок роботи: аналітику, рекламу, зв’язки з громадськістю тощо.
Для маркетолога, що постійно працює в одній і тій організації, дуже важливо знати, якою є кінцева мета підприємства, або брати участь в розробці стратегічного плану розвитку організації. Виходячи з цього можна сказати, який вид маркетингу буде використовуватися.
В маркетинг можна входити з кількох стартових позицій:
через будь-яку з основних складових маркетингу (дослідження, аналітика, продакт, бренд, трейд);
через продажі, фінанси, рекламу і PR і навіть логістику.
Зараз спостерігається великий попит на «суміжників» – спеціалістів, що володіють досвідом у двох і більше областях.
Для здійснення своїх обов’язків маркетологу необхідна лише спеціальна освіта. В основному фахівці в області маркетингу, що працюють на цій посаді більше п’яти років, мають або освіту, отриману за кордоном, або базову економічну або технічну освіту і великий практичний досвід роботи в цій області.

Функціональні обов’язки
Обов’язки маркетологів залежать від того, в якій галузі та якій компанії вони працюють. До типового функціонала можна віднести:
керівництво проведенням маркетингових досліджень і аналіз переваг споживачів;
аналіз конкурентного середовища;
визначення конкурентних переваг і синтез концепції нового бренду; сегментація і позиціонування бренду;
стратегічне планування;
керівництво просуванням брендів (реклама, PR, трейд-маркетинг, еvent-marketing, виробництво POS-матеріалів);
аналіз ефективності маркетингових заходів;
оцінка повернень від маркетингових інвестицій в бренд;
ціноутворення;
розробка і реалізація комунікативної стратегії;
участь у плануванні системи дистрибуції;
робота з рекламними і PR-агентствами.
Останнім часом все більша потреба ринку у спеціалістах, які добре знають дві і більше суміжних областей.

Навики роботи
При всій різноманітності спеціалізації в маркетингу, безумовно, необхідні навики роботи з великими об’ємами абстрактною, знаковою (діаграми, таблиці, графіки), текстовою інформацією, її пошуку і аналізу. Дуже важливі уважність, системність і масштабність мислення, вміння користуватися та Інтернетом.
Серед загальних компетенцій можна виділити такі:
спостережливість;
соціально-психологічна інтуїція;
образно-логічна пам’ять;
комунікативні здібності;
висока самооцінка;
емоційно-вольова стійкість;
орієнтація на результат;
амбітність, прагнення до професійного зростання;
лідерські якості;
здатність аналізувати і прогнозувати;
високий рівень адаптивності до нової інформації, навчання;
вміння відстоювати свою точку зору;
відповідальність;
навики публічних презентацій і виступів;
навики написання PR-статей та оцінки їх якості.

Керівнику відділу маркетингу будуть потрібні наступні спеціальні компетенції:
знання маркетингу і навики маркетингового аналізу і планування;
навики фінансового планування і аналізу;
навики стратегічного планування;
знання трейд-маркетингу;
навики побудови оптимальної системи дистрибуції на рівні стратегій;
уміння аналізувати ефективність дистрибуції;
навики медіа-планування;
навики і досвід планування і організації промоакцій.

Плюси та мінуси
З точки зору кар’єри основним плюсом є широкі можливості для зростання. Завжди є вакансії асистентів, тому відразу після закінчення вузу молодий спеціаліст може влаштуватися навіть у відому компанію.
Проте молодим фахівцям, що збираються зробити кар’єру у сфері маркетингу, корисно пам’ятати, що на початку кар’єри їх можуть чекати певні труднощі. Це пов’язано з тим, що на старті їм, швидше за все, доведеться займатися рутинною роботою.
З іншого боку, у маркетолога є великі можливості зросту як в рекламних агентствах, так і в компаніях. Можна розвиватися в бренд-маркетингу, стратегічному маркетингу, а також в дослідженнях.
Сьогодні маркетологи вкрай затребувані. Велику частку замовлень кадровим агентствам складають саме позиції із сфери маркетингу. Наприклад, зараз розвиваються департаменти маркетингу в компаніях-операторах стільникового зв’язку, спостерігається активний розвиток рітейла, FMCG-сектора, висока конкуренція і боротьба за споживчі переваги на ринку продуктів харчування, інформаційних технологій.

Перспективи
Якщо говорити про кар’єрні перспективи маркетологів, то існує декілька шляхів: Аналітичний маркетинг (потрібен в будь-якій компанії, зацікавленій в аналізі конкурентів, ринків). У цьому випадку хорошим стартом є крупні холдинги, де є департаменти стратегії розвитку. В таких структурах часто відкриті вакансії асистентів або молодших аналітиків. Такі фахівці спочатку спрямовані на маркетингову підтримку управлінських рішень, і логічним продовженням їх кар’єри є зростання до топових позицій, проміжними на шляху до яких можуть бути посади директора із розвитку, стратегічного планування тощо. Також подібні фахівці дуже затребувані в стратегічному і управлінському консалтингу і можуть зробити там хорошу кар’єру до рівня старших менеджерів і партнерів.
Можна починати кар’єру і з аналізу ринку, конкурентів, їхніх продуктів (наприклад, на таких ринках, як телекомунікації, туризм, банківські продукти). Далі логічний розвиток в продуктовому маркетингу, просуванні продуктів і послуг на ринок, на основі потреб ринку створення нових продуктів і послуг, управління проектами в даній області. Окрім цього, ставиться акцент на виявлення і формування переваг споживачів, роботі з цільовою аудиторією. Такі спеціалісти в основному послідовно зростають всередині компаній якоїсь галузі, з часом очолюють продуктові напрями, виходять на рівень фахівців, що відповідають за просування продуктів компанії в цілому.
Маркетингова освіта є хорошим стартом і для створення власного бізнесу.
Можна розвиватися в брендінгу, причому займатися як просуванням торговельних марок, наприклад, в FMCG галузі, так і безпосередньо в брендінгу або ребрендінгу компаніях.
Також можна розвиватися в рекламному бізнесі, займатися розробкою рекламних кампаній, створенням, проведенням і оцінкою маркетингових комунікацій. Зазвичай оцінкою ефективності таких фахівців є підвищення рівня продажу. І тут хорошим варіантом для побудови кар’єри будуть крупні рекламні агентства або компанії, що мають масштабні внутрішні проекти. Відповідно, там є можливість розвиватися менеджеру проектів, креативному директору, директору з реклам, директорів по маркетингу (з акцентом на маркетингову підтримку продажу, а не стратегію розвитку бізнесу).
Маркетинг тісно пов’язаний з маркетинговими і соціологічними дослідженнями, статистикою. Можна перейти в дану суміжну область і концентруватися на статистичних дослідженнях в спеціалізованих центрах, що виконують запити різних компаній і державних організацій або ж займатися аналітикою, оглядами в інформаційних компаніях, організаціях, що надають аналітичні послуги для корпоративних клієнтів (наприклад, спеціалізовані огляди і дані по певних ринках).
Якщо ви вирішили бути маркетологом, без певного досвіду роботи або спеціальної освіти ним стати неможливо. Але якщо ви відчуєте захоплення маркетинговими дослідженнями і станете спеціалістом в області маркетингу, то отримаєте не лише задоволення від роботи, відкриваючи щоразу щось нове, але і відразу побачите реальні результати своєї праці, володіючи при цьому однією з найдефіцитніших спеціальностей.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua