Меню Закрити

ЛОГІСТ

Поки що у більшості людей при згадуванні слова «логістик» виникає чітка асоціація: логістик – логіка – наука – вчений. Ця невірна асоціація склалася через те, що більшість просто незнайома з цією професією. Дійсно, значно частіше у повсякденному житті ми зустрічаємо менеджерів, директорів, продавців, касирів, водіїв, охоронців і робітників. Професія логістика прийшла до нас недавно.

Сучасні бізнес-довідники визначають логістику як науку про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доставки готової продукції споживачам залежно від їхніх інтересів та вимог, а також про передачу, зберігання і обробку відповідної інформації. У традиційному розумінні це звичайне постачання. Але в тому і справа, що логістика і постачання – не одне і те ж.
Лінгвісти до цих пір не можуть визначитися, яке походження терміну «логістика». За однією з версій, етимологія слова пов’язана з грецьким logos – «аргумент, розумна підстава», звідси – логістика як розділ логіки. Інші дослідники вважають, що джерелом є латинський іменник locus («місце»), від якого веде свою лексичну історію слово «логістика» як назва постачальницьких служб у військових відомствах різних країн.
Логістика – це комплекс заходів і технічних засобів, що сприяють оптимізації витрат на кожному етапі економії ресурсів і засобів.
Сама сфера логістики вбудована в систему бізнесу. Компоненти системи: фінанси, маркетинг, закупівля, транспорт, виробництво, зберігання і збут. Всі ці елементи є у будь-якій сфері бізнесу – від ресторанного до нафтового. Якісна робота кожної складової і комплексний контроль за функціонуванням всієї системи забезпечують успішне ведення справ. Всюди спостерігається серйозна конкуренція, велика частина товарів має схожі характеристики. Хто запропонує меншу ціну, той і виграв. А пристойно знизити вартість можна і за допомогою економії. Логістик всю свою роботу зводить до того, щоб економити скрізь, де це можливо. Наприклад, скорочення логістичних витрат приблизно на 1 % дорівнює підвищенню об’єму продажу на 10 %. Тобто грамотно збудована логістична система на підприємстві може дати більше доходу, ніж традиційна екстенсивна схема розвитку бізнесу.
Найбільш затребуваними на ринку праці складськими фахівцями вважаються логістики, в різних джерелах їх іменують логістами, працівниками відділу логістики, менеджерами з логістики. Схожі функції часто мають менеджери з перевезень, з планування, з управління складом тощо. І хоча саме слово «логістика» для нас відносно нове, дана професія у тих або інших формах існувала завжди.
Сучасна логістика – це сукупність теоретичних і практичних заходів, спрямованих на планування, управління і контроль над процесами руху матеріальних і нематеріальних цінностей, інтеграція діяльності усіх складових структури. Інакше кажучи, у сферу інтересів логістики, наприклад, на виробництві може входити все, окрім самого процесу виробництва, тобто закупівля, доставка і зберігання сировини, матеріалів або напівфабрикатів, а також зберігання і збут готової продукції.
Функціональні обов’язки логіста варіюються залежно від специфіки робочого місця. У будь-якому випадку спеціаліст повинен мати чітке уявлення про всі рівні діяльності. До його обов’язків входять:
• створення логістичної схеми роботи підприємства, яка дасть змогу координувати діяльність всіх відділів;
• проведення маркетингового аналізу, дослідження ринку;
• робота з митницею, оформлення вантажів;
• контроль над правильним оформленням документації, її відповідністю законам і вимогам партнерів або замовників, а також здобуття всіх необхідних сертифікатів, ліцензій, дозволів, складання договорів тощо;
• пошук партнерів, наприклад, постачальників сировини, транспортних компаній і т. п., і проведення з ними переговорів;
• прогнозування оптимальних закупок (разом з відділом продажу);
• організація доставки будь-яких видів вантажів всередині країни і за її межами, вибір відповідного транспорту, маршруту дотримання;
• організація тимчасового зберігання вантажу як на складах, що належать компанії, так і в інших сховищах;
• страхування вантажів у страхових компаніях;
• контроль за сировиною, що знаходиться на складі, або готовою продукцією, така організація діяльності, яка дасть змогу уникнути утворення надлишку або дефіциту товару.
На всіх етапах діяльності логіст повинен економити засоби, ресурси, площі, час!

Щоб виконати зазначені завдання, хорошому логісту потрібно вміти стратегічно мислити, бути вельми розумною і розсудливою людиною, вміти спілкуватися з людьми на різних рівнях – від керівника до різнороба, володіти організаторськими здібностями, наполегливістю, цілеспрямованістю, стійкістю до підвищених навантажень і стресових ситуацій. Економність і обережність у цього фахівця має бути, що називається, в крові, адже за статистикою економний логістик приносить підприємству вигоди більше, ніж успішний продавець. Крім того, логістика-професіонала відрізняє творчий підхід до справи, вміння швидко орієнтуватися в обставинах, що змінюються, відмінна реакція і, звичайно, велика працездатність, готовність проводити час не лише в кабінеті, але і там, де буде потрібна його присутність.
Визначальними чинниками при прийомі на роботу є також освіта і попередній досвід роботи. Логістами працюють люди з вищою профільною, а також технічною і економічною освітою. Деякі фахівці здобувають логістичну освіту як другу вищу. Проте останніми роками відділення з підготовки логістів почали відкриватися у державних вузах, що дає змогу випускникам шкіл одразу опановувати ази цієї нової професії. З обов’язкових навиків назвемо володіння комп’ютером, знання спеціальних програм, з факультативних – знання юриспруденції (багато операцій, які проводяться логістом, мають бути здійснені в рамках існуючого законодавства, інакше підприємству загрожують серйозні штрафи). Організації, що мають закордонних партнерів, беруть на службу логістів, що володіють іноземною мовою.
Кар’єрний ріст у сфері логістики буває різним. Наприклад, невелике підприємство у зв’язку з розширенням вирішує, що йому час мати власного фахівця з логістики. Воно або запрошує людину з боку, або пробує доростити до цієї посади талановитого менеджера або іншого працівника, який вже виконував деякі схожі обов’язки. За наявності економічної або технічної освіти йому досить пройти підготовку на курсах (семінарі) і потім освоювати тонкощі справи на практиці. Бажаючи підвищити свій статус або зарплату, людина може або чекати, коли його рідне підприємство задумає організувати цілий відділ логістики, – тоді перспективою для нього буде посада начальника відділу, або спробувати щастя в крупнішій організації, де такий відділ є.
Не виключений інший варіант кар’єрного зростання фахівця: у крупній фірмі існує багато посад, так або інакше пов’язаних із складською діяльністю (менеджер із транспортних або митних операцій тощо); нагромаджуючи досвід і знання, співробітник може дослужитися до посади логістика.
Повністю реально розпочати діяти з нуля. Випускники вузів або навіть студенти старших курсів в змозі влаштуватися якщо не на посаду логістика, то на таку роботу, яка має схожий з нею функціонал. Потім вони стануть поступово підвищувати свій професійний рівень. Що різностороннішими знаннями і навиками в різних сферах бізнесу і виробництва новачок володітиме, то легше він надалі працевлаштується, успішніше впорається із складнощами роботи і швидше просунеться кар’єрними сходинками.
Зрозуміло, що в крупних компаніях є спеціалісти або навіть цілі відділи, які виконують локальніші завдання, тоді як логістик контролює і координує їхні дії. Невеликі фірми довіряють таку справу одній людині, причому деякі обов’язки бувають виключені з наведеного переліку. Наприклад, якщо фірма не має іноземних постачальників, партнерів і клієнтів, відпадає необхідність роботи з митницею тощо. Таким чином, перелік обов’язків логіста можна змінити, зменшити або розширити в залежності від специфіки діяльності конкретної фірми.
Підприємствам, де немає власного логістика або логістичного відділу, допомагають налагодити роботу логістичні компанії. Часто навіть крупні фірми вдаються до послуг фахівця тоді, якщо вони не вважають доцільним тримати в штаті логістика або не здатні вирішити проблеми своїми силами. Щоб працювати в логістичній фірмі, необхідні великий практичний досвід, вміння винаходити нові схеми, підлаштовуватися під вимоги замовника.
Кар’єра логіста вибудовується шляхом накопичення професійного досвіду. Необов’язково починати з посади оператора або диспетчера, але розуміти суть бізнес-процесів і операцій необхідно кожному мідл-менеджеру тощо. Вузівські випускники-логісти зазвичай приходять у галузь на позицію технолога-аналітика, потім, набравшись практичних знань і побачивши бізнес-процеси зсередини, можна за 2–3 роки посунутися у мідл-менеджмент. Подальша траєкторія руху до «вершин» неабиякою мірою залежить від індивідуальних рис: харизми, налаштування на кар’єрне зростання та наявності рис менеджера.
Робота у сфері логістики не для ледарів або любителів швидкої наживи. Тут знаходять себе ті, хто звик орієнтуватися на власні сили, досягнення і отримувати задоволення, гордо поглядаючи на плоди своєї праці.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua