Меню Закрити

КЕРІВНИК РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ

Особа, яка здійснює організацію та координацію діяльності редакційно-видавничого підрозділу.

Посадові обов’язки:
• керує редакційно-видавничою та виробничою діяльністю підрозділу;
• організовує редагування та випуск літератури;
• здійснює контроль за науковим і літературним змістом видань і якістю художнього та технічного оформлення;
• аналізує стан попиту на випуск літератури з метою забезпечення її конкурентоспроможності на ринку, підвищення рентабельності та прибутковості видань;
• складає проекти перспективних і річних планів видання літератури відповідно до тематичних напрямків роботи підприємства;
• керує розробкою планів редакційно-підготовчих робіт, виробничо-фінансових планів, графіків редакційних і виробничих процесів видання;
• контролює термін виготовлення тиражу видання;
• організовує оформлення видавничих договорів з авторами й особами, які залучаються до виконання робіт з видання літератури;
• контролює правильність підготовки документів щодо розрахунків оплати;
• затверджує номінали й тиражі видань;
• готує документи для ліцензування видавничої діяльності;
• організовує своєчасне матеріальне забезпечення виробничої діяльності підрозділу, роботу з рекламування й реалізації, виконання укладених договорів;
• аналізує фінансово – господарську діяльність підрозділу;
• здійснює заходи щодо:
– скорочення строків проходження рукописів,
– заощадження витрат коштів на видання літератури,
– поліпшення якості,
– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
• надає пропозиції стосовно заохочення або накладення стягнень на підлеглих працівників, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.

Повинен знати:
• законодавчі й нормативні правові акти;
• керівні матеріали, які визначають головні напрямки відповідної галузі економіки, науки та техніки;
• постанови, накази, розпорядження і нормативні матеріали щодо діяльності аналогічних підприємств, установ, організацій;
• порядок підписання видавничих і трудових договорів;
• економіку видавничої справи;
• попит споживачів, стан і перспективи розвитку ринків збуту літератури;
• діючі системи оплати праці працівників редакційно-видавничих підрозділів;
• авторське право;
• порядок розрахунків авторських гонорарів і оплати за роботи, виконані за договорами;
• технологію поліграфічного виробництва;
• порядок ліцензування видавничої діяльності;
• організацію праці;
• трудове законодавство;
• правила й норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності, у тому числі на керівних посадах, не менше 5 років.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua