Меню Закрити

Керівник прес-служби

Завдання, обов’язки та повноваження
Здійснює керівництво діяльністю підрозділу. Здійснює зв’язок керівника
міністерства, іншого органу виконавчої влади та його заступників із засобами масової інформації, організацію прес-конференцій, брифінгів,
“інформаційних днів” керівників, їх виступів у засобах масової інформації, зустрічей тощо, проводить роботу щодо поліпшення інформованості населення щодо діяльності органу. Готує відповідні матеріали для преси, заяви та повідомлення. Організовує вивчення матеріалів засобів масової інформації з метою виявлення їх позиції, тенденцій у висвітленні питань, пов’язаних з діяльністю державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами. Здійснює оперативне інформування засобів масової інформації щодо рішень колегії міністерства, іншого органу виконавчої влади. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність міністерства, іншого органу виконавчої влади. Організовує вивчення громадської думки з питань, що входять до компетенції органів місцевої влади. Здійснює підготовку і випуск рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних та міжгалузевих зв’язків, підвищенню авторитету України.
Забезпечує координацію зв’язків з періодичними виданнями (газетами, журналами), співробітництво з відповідними прес-службами органів виконавчої влади.

Має право
Звертатися у встановленому порядку до органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків.
Давати засобам масової інформації роз’яснення різних ситуацій, що виникають внаслідок реалізації органом своїх повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи прес-служби.

Повинен знати:
– Конституцію України;
– акти законодавства та нормативні документи щодо державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади;
– Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо діяльності відповідного органу виконавчої влади;
– інші нормативно-правові акти з питань масової інформації;
– практику застосування законодавчих та нормативних актів;
– державну політику у відповідній сфері діяльності;
– основи економіки та управління;
– методи роботи із засобами масової інформації;
– правила ділового етикету;
– правила охорони праці та протипожежного захисту;
– основні принципи роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш 3 років або на керівних посадах у засобах масової інформації не менш 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua