Меню Закрити

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ

Особа, яка керує роботою складу.

Посадові обов’язки
Керує роботою складу з прийому, зберігання і відпускання товарно-матеріальних цінностей, їхнього розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складської площі, полегшення і пришвидшення пошуку необхідних матеріалів, інвентаря тощо. Забезпечує зберігання складських товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів зберігання, правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів.
Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентаря на складі, забезпечує їхній своєчасний ремонт. Організовує проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням норм, правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності.
Бере участь у розробці й здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадження в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Спеціаліст повинен знати:

 • нормативні і методичні матеріали з питань організації складського господарства;
 • стандарти і технічні умови на зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • види, розміри, марки, сортність та інші характеристики товарно-матеріальних цінностей і норми їхніх витрат;
 • організацію навантажувально-розвантажувальних робіт;
 • правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей;
 • положення та інструкції про їхній облік;
 • умови договорів на перевезення і зберігання вантажів, оренду складських приміщень і устаткування;
 • порядок розрахунків за надані послуги і виконані роботи;
 • правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку;
 • основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
 • основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Специфіка професії
Завідувач складом повинен мати добру пам’ять, раціоналізаторські та організаторські здібності. Робота передбачає ненормований графік, наявність стресових ситуацій, матеріальну відповідальність. Затребуваність професії середня, заробітна плата вища середньої.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший фахівець). Стаж роботи за даною професією – не менше 1 року.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua