Меню Закрити

Дезактиваторник

2-й розряд
Завдання та обов’язки. Проводить дезактивацію спецавтотранспорту, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дезактиваційного устаткування відповідно до заданої методики із застосуванням різних пристроїв і регламентованих дезактивуючих розчинів. Розбирає устаткування, яке надходить на дезактивацію. Здійснює вручну дегазацію заражених об’єктів, устаткування, інвентарю і приміщень шляхом змивання речовин, які забруднюють, розчинами (керосином, бензином тощо), знімає шар зараженого ґрунту, снігу тощо. Доставляє зі складу до місця роботи необхідні матеріали для виготовлення дегазуючих речовин. Виконує транспортні і такелажні роботи з переміщення устаткування, яке дезактивується. Очищає трапи і відстійники на пункті дезактивації.

Повинен знати: правила дезактивації і дегазації поверхонь; склад і властивості основних розчинів, які дезактивують і дегазують; правила утримання робочого інвентарю, ведення такелажних робіт і радіаційної гігієни; принцип роботи дезактиваційного устаткування, дозиметричної і радіометричної апаратури; номенклатуру дегазуючих речовин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд
Завдання та обов’язки. Проводить дезактивацію спецодягу і засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого устаткування. Готує насоси до роботи для подавання дезактивуючого розчину та обмивальних вод, такелажних пристроїв, прального устаткування. Визначає вид розчину, який дезактивує, залежно від виду забруднення поверхні радіоактивними речовинами. Здійснює дегазацію заражених об’єктів, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами відповідно до заданої рецептури. Виконує поточний ремонт. Підналагоджує устаткування.

Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості розчинів, які дезактивують; правила приготування дезактивуючих розчинів і дегазуючих речовин, вплив на устаткування, захисну техніку; матеріали і засоби індивідуального захисту; будову дезактиваційного устаткування, дозиметричної, радіометричної апаратури і дегазаційних приладів; граничнодопустимі рівні і концентрацію радіоактивних забруднень; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелом іонізуючого випромінювання; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд
Завдання та обов’язки. Проводить дезактивацію цінних матеріалів, спецодягу і засобів індивідуального захисту в ультразвукових ваннах, плавильних печах, мийних боксах тощо. Перевіряє справність і придатність до роботи устаткування і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує демонтажні і складальні роботи під час дезактивації устаткування. Визначає закінчення процесу дезактивації за допомогою дозиметричного контролю шляхом порівняння з граничнодопустимим рівнем для певного виду радіоактивного випромінювання. Налагоджує устаткування на заданий режим роботи.

Повинен знати: будову та керування ультразвуковими ваннами, плавильними печами, мийними боксами і запірною арматурою; технологічний процес дезактивації; фізико-хімічні властивості застосовуваного дезактиваційного матеріалу; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд
Завдання та обов’язки. Проводить дезактивацію зливних і змивних вод. Вибирає технологічний режим дезактивації. Розраховує і складає рецептуру залежно від виду радіоактивного забруднення та дезактиваційного матеріалу. Керує і стежить за роботою машин, які обслуговує під час дезактивації, апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами та усуває їх несправності. Регулює показання технологічного режиму за результатами аналізів проб. Веде звітну документацію. Бере участь в освоєнні та впровадженні нових методів дезактивації.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми ультразвукових ванн, плавильних печей і мийних боксів; фізико-хімічні властивості реагентів і матеріалів, закони радіоактивності; властивості іонізуючого випромінювання всіх видів, правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; правила ремонту обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 4 розряду — не менше 1 року.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua