Меню Закрити

ДАНТИСТ

Здійснює діагностику та лікування захворювань і травм зубів, порожнини рота і щелепно-лицьової області. Готує стоматологічне устаткування до роботи, здійснює контроль за справністю, правильністю експлуатації, технікою безпеки.
Проводить обстеження зубів і патологічних зубодесневих кишень, м’яких і твердих тканин щелепно-лицьової області, визначає ступінь рухливості зубів, інтенсивність запалення слизової оболонки порожнини рота. Бере біоматеріал для досліджень.
Проводить навчання пацієнтів індивідуальній гігієні порожнини рота.
Здійснює профілактику, діагностику і лікування усіх видів карієсу і його ускладнень, захворювань скронево-щелепного суглоба.Здійснює догляд за хворими з пошкодженнями у щелепно-лицьовій області. Здійснює профілактику, діагностику, надає першу стоматологічну допомогу при гострих одонтогенних запальних процесах.
Проводить місцеву і провідникову анестезію.
Здійснює оперативне видалення зуба при локальних запальних процесах. Знімає відбитки. Отримує діагностичні моделі і виробляє їх аналіз. Проводить етапне спостереження, корекцію протезів і ортодентичних апаратів.
Готує пацієнтів до фізіотерапевтичних процедур, проводить прості фізіотерапевтичні процедури, контролює стан пацієнта під час проведення процедури.
Забезпечує інфекційну безпеку пацієнтів і медичного персоналу, асептики і антисептики; виконує вимоги інфекційного контролю у стоматологічному відділенні.
Отримує, зберігає і використовує лікарські засоби, стоматологічні матеріали, інструменти.
Оформляє встановлену Міністерством охорони здоров’я медичну документацію.
Забезпечує дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки при експлуатації приміщень, устаткування і апаратури, що використовується у стоматологічній практиці.
Дотримує морально-правові норми професійного спілкування, виконує вимоги трудової дисципліни.
Проводить санітарно-освітню роботу, спрямовану на гігієнічне виховання населення, пропаганду здорового способу життя, профілактику стоматологічних захворювань.

Дантист повинен знати
Закони України та інші нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я. Сучасні методи діагностики, лікування захворювань і уражень зубів, порожнини рота і щелепно-лицьової області. Основи організації стоматологічної допомоги. Сучасну апаратуру, інструментарій і матеріали, що використовуються в стоматології. Дії персоналу при виявленні хворого з ознаками особливо небезпечних інфекцій, СНІДУ. Прийоми реанімації, основи асептики і антисептики, методику стерилізації інструментів, методи надання першої допомоги при кровотечах, колапсі, анафілактичному шоці. Законодавство про працю і охорону праці; правила внутрішнього трудового розпорядку. Правила і норми охорони праці, техніку безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Професійно важливі риси:
• комунікативні здібності;
• фізична витривалість;
• акуратність;
• доброзичливість;
• терпеливість;
• бережливість.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua