Меню Закрити

Головний парфумер

Завдання та обов’язки
Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивних технологій
технічно доцільних та економічно вигідних технологічних процесів
виробництва парфумів.
Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління
якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції за умови зниження її собівартості. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції і системи якості. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва парфумів. Контролює додержання технологічної дисципліни у цехах та правильної та раціональної експлуатації технологічного устаткування.
Здійснює контроль за дотриманням рецептур і технологічних режимів виробництва композицій, настоїв, розчинів, духів, одеколонів і віддушок для косметичних виробів і туалетного мила. Забезпечує своєчасне та якісне проведення органолептичного контролю якості натуральних ефірних масел, синтетичних духмяних речовин; композицій-баз, які надходять на фабрику, здійснює органолептичну перевірку якості продукції усього асортименту виробів. Керує розробкою рецептури на нові парфумерні вироби, парфумерні композиції, композиції-бази, віддушки для косметичних виробів та
туалетного мила. Проводить роботу з впровадження нових вітчизняних ароматизуючих речовин для заміни дефіцитних та закордонних. Раціонально використовує ароматизуючі речовини впродовдж складання нових рецептур на парфумерно-косметичні вироби з урахуванням якісних та економічних показників. Організовує проведення дегустацій вітчизняних та закордонних зразків натуральних і синтетичних духмяних речовин з метою визначення можливості створення на їхній основі нових оригінальних рецептур парфумерних тенденцій та напрямів запахів, бере участь у виробничих і центральних дегустаційних нарадах. Організовує проведення дослідних робіт, спрямованих на покращення якості, збільшення стійкості і гарантійних термінів зберігання парфумерних рідин, удосконалення технологічних режимів виробництва парфумерних виробів. Вивчає та використовує прогресивний досвід і досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі парфумерно-косметичного виробництва, науково-дослідні роботи інститутів і технічну літературу зарубіжних країн. Організовує затвердження, реєстрацію і погодження нових рецептур та розробленої нормативно-технічної документації Міністерства охорони здоров’я України. Бере участь в організації виробництва дослідних партій продукції та впровадженні нових видів парфумерних виробів у виробництво. Бере участь у роботі тематичних виставок, ярмарків, міжнародних конгресів, симпозіумів, у зустрічах із зарубіжними фахівцями, у складанні технологічних регламентів, роботі з виявлення причин браку духмяної сировини та парфумерних виробів, у розробленні заходів з метою запобігання і усунення причин недоліків. Керує на підприємстві підготовкою молодих спеціалістів для парфумерного виробництва. Складає квартальні плани та подальші звіти про виконану роботу. Дотримується у роботі з реагентами правил і норм охорони праці та забезпечує необхідні умови прані, бере участь у розслідуванні нещасних випадків у підвідомчому підрозділі. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на усіх стадіях виробництва парфумів.

Повинен знати:
– постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
– основи управління; теоретичні основи технології виробництва парфумів;
– основне технологічне устаткування і принципи його роботи;
– перспективи технічного розвитку підприємства;
– технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються;
– типові технологічні процеси і режими виробництва;
– технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
– стандарти і технічні умови;
– нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи його запобігання;
– основи винахідництва; керівні матеріали з розроблення та оформлення нормативної документації;
– досвід прогресивних вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва парфумів.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи у виробництві парфумів на посадах керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2-х років, спеціаліста – не менше 3-х років.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua