Меню Закрити

АНТРОПОЛОГ

Антропологи вивчають людину як біологічний вид, з погляду його походження (антропогенезу), розвитку, розмаїтості, своєрідності (біологічної) людей різного віку, статі, національної приналежності. У багатьох країнах в антропологію включають і етнографію, і археологію, і цілу низку інших дисциплін, а біологію людини в цих країнах називають також фізичною або біологічною антропологією. Предметом вивчення антропологів може бути не тільки сучасний стан людства, а також і його історія.
Антропологія (antropos-людина + logos-навчання) – навчання про людину як вищий продукт природи. Всі властивості й особливості людини пояснюються тільки своїм природним походженням. Антропологія підкреслює єдність людини і природи, протиставляється ідеалістичному і дуалістичному розумінню природи людини. Термін «Антропологія» має грецьке походження й у дослівному перекладі означає «наука про людину» (від anthropos – людина і logos – слово, вчення, наука). Антропологія являє собою область наукового знання, предметом дослідження якої є людина. Наука має своєю метою не тільки опис цієї розмаїтості, але і визначення причин, що призводять до неї. Виходячи з антропоцентричності більшості сфер знання (навіть побутової), можна зробити висновок, що антропологією, у широкому значенні, є майже будь-яка сучасна наука – більшість з них звернено до теми людини.

Читати далі – http://proforientator.info/?page_id=928