Меню Закрити

Автор: Ярослава

Інженер з якості (QC Engineer)

Інженер з якості є особою, яка відповідає за проведення аудитів проектів, що виконуються в компанії, проведення проектних вимірювань і рев’ю техніко-комерційних пропозицій. Навчає та консультує проектні команди з…

Бухгалтер – ревізор

Проводить спеціальні та планові перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємств, які знаходяться на самостійному балансі. Обов’язки: своєчасно оформляти результати ревізії та подавати їх до відповідних інстанцій для…

Бухгалтер-претензіоніст

Особа, яка здійснює бухгалтерський облік, фінансовий контроль і ревізію на підприємствах. Обов’язки: здійснювати бухгалтерський облік, фінансовий контроль і ревізію на підприємствах малого бізнесу, СП, народного…

Бухгалтер головний

Керує робітниками бухгалтерії, контролює рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, організовує бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності, займається своєчасним і правильним перерахуванням і нарахуванням заробітної плати, платежів.…

Бляхар

Бляхар виконує виготовлення, ремонт, монтаж та встановлення виробів і вузлів з ​​листового металу та труб, випробування виготовлених деталей і вузлів на герметичність і міцність. Повинен знати Конструкцію…

Біонік

Біонік – це фахівець в галузі біоніки, наукової дисципліни, яка пов’язана з пошуком можливостей вирішення різних інженерних завдань, базуючись на аналізі структури та життєдіяльності різних…

Бібліограф

1. Загальна характеристика професії Особа, яка організовує роботу бібліотек, довідково-бібліографічних і науково-інформаційних служб. 2. Посадові обов’язки Створює довідково-інформаційні фонди (ДІФ), виконує їхню технічну та наукову…

Бандажувальник

Займається роботою в електротехнічній промисловості на підприємствах наматувально-обматувального й ізоляційного виробництва. Бандаж – це металевий пояс або кільце, яке насаджується на деталі машин з метою зменшення зносу або…

Бухгалтер

Спеціаліст фінансової сфери. Здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, реалізації, витрат, розрахунків із замовниками та постачальниками. Відображає в бухгалтерській документації рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Приймає первинну…

Ткач

Соціально-економічна характеристика професії. Ткацтво як мистецтво і ремесло – одне з найдавніших у світі. Тканини, які з’являються в процесі ткання, виготовляє ткач. Ця стародавня професія вважається…

Телеграфіст

Соціально-економічна характеристика професії. З допомогою телеграфу всі галузі народного господарства узгоджують свої дії між собою, що дає можливість всебічно розвивати господарство. Значна розгалуженість телеграфної мережі створює…