Proforientator.info
Обирай свою професію правильно!!!

Записи з тегом ‘Дослідник’

Історик

Вивчає минуле людства у всьому його різноманітті. Використовуючи знання про всілякі історичні факти і процеси, відтворює картину життя держави, народів і окремих людей в різні часи. Встановлює закономірності розвитку суспільства і виявляє причинно-наслідкові зв’язки між подіями, що відбулися. Кожен знавець своєї справи спеціалізується на конкретному напрямі: історії первісного суспільства, стародавнього світу, середньовіччя, нового часу, історії […]

ФІЗИК-АТОМНИК

Історія професії Ядерна (атомна) фізика – розділ фізики, який вивчає структуру і властивості атомних ядер і їхні перетворення – радіоактивний розпад, розподіл ядер, ядерні реакції. Вже у 1896 році А. Беккерель відкрив явище радіоактивності. А у період з 1911 по 1932 рік було встановлено таке: – у центрі атома розташоване важке позитивно заряджене ядро малого […]

Токсиколог

Завдання та обов’язки Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить навчання лаборантів […]

СОЦІОЛОГ

Загальна характеристика професії: Проводить соціологічні дослідження з метою розробки і впровадження заходів, спрямованих на створення в установах, організаціях, підприємствах найсприятливіших соціально-психологічних умов, складає програми соціологічних досліджень, обробляє інформацію, узагальнює отримані дані, розробляє рекомендації. Повинен знати: Нормативні, методологічні та інші керівні матеріали з рішень соціальних питань; соціологію праці, колективу, методи проведення соціологічних досліджень, основи психології праці, […]

Генетик

Генетика – наука про закони спадковості і мінливості організму. Її найважливішими галузями є генетика тварин і генетика людини (в рамках останньої виділяється медична генетика). Використання як об’єкта дослідження мікроорганізмів і вірусів дає змогу виділити також генетику мікроорганізмів. Проникнення в генетику хімічних, фізичних і математичних методів спричинило виникнення і бурхливий розвиток молекулярної генетики, а відкриття мутагенної […]