Menu Close

Анестезіолог

Анестезіолог – спеціаліст з анестезіології; лікар, який проводить передопераційну підготовку, анестезію, а також слідкує за станом пацієнта під час та після хірургічного втручання.

Специфіка професії
Присутні емоційні перевантаження, стреси, переробки. Велика відповідальність. Затребуваність на ринку праці є середньою, заробітна плата середня.

Необхідні якості
Професійні: знання сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, видів знеболюючих препаратів і методів їх застосування, правил оформлення медичної документації.
Особистісні: зібраність, уважність, розвинуте почуття відповідальності, вміння працювати в колективі.

Завдання та обов’язки
– обґрунтовує вибір виду анестезії;
– аналізує результати лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
– здійснює кваліфіковане анестезіологічне забезпечення;
– проводить масковий, внутрішньовенний, ендотрахеальний наркоз при термінових і планових операціях на органах черевної порожнини, малого тазу, в акушерській і ортопедо-травматологічній практиці;
– проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану;
– налагоджує кардіомоніториий нагляд за хворими.
Володіє методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця, електричної дефібриляції серця, забезпечує кваліфіковане проведення інтенсивної терапії і реанімації при невідкладних станах.
Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере участь у поширенні медичних знань. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати:
– чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, і що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
–   основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря-анестезіолога;
– організацію та показники роботи анестезіолого-реанімаційних відділень, служби швидкої та невідкладної допомоги;
– топографічну анатомію;
– нормальну та патологічну фізіологію органів і систем людини;
– основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, білкового стану, гемостазу, методи їх корекції;
– загальну фармакологію;
– етіологію, патогенез, клініку і методи лікування внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб;
– механізм розвитку серцевої, судинної, дихальної, ниркової та печінкової недостатності;
– аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
– класифікацію видів наркозу;
– клінічний перебіг провідникової і загальної анестезії;
– клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболювання, інтенсивної терапії і реанімації;
– будову наркозо-дихальної і моніторної апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим;
– методики проведення спеціальних діагностичних досліджень, анестезії, інтенсивної терапії та реанімації при різних патологіях і невідкладних станах;
– правила безпеки і гігієну роботи в операційній, правила асептики і антисептики;
– форми і методи санітарно-освітньої роботи;
– правила оформлення медичної документації;
– передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Матеріал із сайту http://Proforientator.info з посиланням на http://www.robota.lviv.ua

1 thought on “Анестезіолог

  1. Pingback: Анестезіолог | Proforientator.info

Comments are closed.