Menu Close

Агрохімік

Агрохімія (агрономічна хімія) – наука, що вивчає хімічні та біохімічні процеси у ґрунті та рослинах, а також прийоми впливу на них з метою підвищення родючості ґрунтів та врожайності. Агрохімія тісно пов’язана з ґрунтознавством, землеробством, метеорологією, фізіологією та біохімією
рослин, сільськогосподарською мікро-біологією, фізикою, хімією.
Найважливіші розділи агрохімії: живлення рослин, взаємодія добрив і ґрунту (в тому числі, ефективні способи внесення добрив), хімічні засоби боротьби з бур’янами. У своїй роботі агрохіміки користуються переважно хімічними та біологічними методами. Хімічні дослідження (аналіз зразків ґрунтів, рослин і добрив) проводяться в агрономічних лабораторіях.
Основними біологічними методами є – за порядком збільшення масштабу – вегетаційний, польовий і виробничий (вегетаційний дослід проводять у спеціальних посудинах, польовий – на ділянках, виробничий – на великих полях із застосуванням наявної у господарстві техніки з метою з’ясування господарської придатності рекомендованих добрив і прийомів). У агрохімічних дослідженнях усе ширше застосовуються досягнення фізики, агрономічні методи: спектрофотометрія, полум’яна фотометрія, метод мічених атомів тощо.
Завдання та обов’язки

 • Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботами з ефективного застосування добрив і засобів хімізації у сільському господарстві.
 • Організовує та бере участь у проведенні аналізів мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і торфу, польових дослідів з добривами.
 • Визначає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі та засобах індивідуального захисту.
 • Контролює якість та своєчасне виконання аналізів.
 • Веде встановлену документацію, облік і звітність.
 • Бере участь у складанні перспективних і річних планів хімізації, в укладанні договорів з господарствами і розробленні виробничих програм, забезпечує їх виконання.
 • Установлює раціональні виробничо-економічні зв’язки з обслуговуваними господарствами.
 • Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації з ефективного застосування мінеральних і органічних добрив, із хімічної меліорації ґрунтів.
 • Вивчає прогресивний досвід, нові методи аналізу і сприяє впровадженню їх у виробництво.
 • Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку наукової організації праці, ефективного застосування чинних положень про оплату праці.
 • Організовує роботу з атестації і раціоналізації робочих місць.
 • Контролює і забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати:
• закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
• накази та розпорядження, що стосуються виробничої діяльності;
• агрохімію, технологію транспортування, зберігання і внесення добрив;
• методи аналізу добрив; стандарти на добрива;
• наукові основи ринкової економіки, праці, організації виробництва й управління;
• правила експлуатації і можливості застосування ПК персонального користування;
• трудове законодавство;
• правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи в агрохімії: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

Професійно важливі риси
Організаторські та аналітичні здібності, хороші увага та пам’ять, аналітичне, предметно-дієве і словесно-логічне мислення, відповідальність.

Медичні протипокази
Алергія на рослини, хімікати, схильність до застудних захворювань.

Освіта
Готують агрохіміків на факультетах агрохімії та ґрунтознавства сільськогосподарських вузів, а також на біологічно-ґрунтових факультетах університетів.

Матеріал із сайту http://Proforientator.info з посиланням на http://www.robota.lviv.ua

1 thought on “Агрохімік

 1. Pingback: Агрохімік | Proforientator.info

Comments are closed.