Warning: Declaration of GTranslate::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /var/www/che7e5d022/www/proforientator.info/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate.php on line 645
Землевпорядник – Proforientator.info
Menu Close

Землевпорядник

35
Загальна характеристика професії
Фахівець з організації ефективного використання земель.
Посадові обов’язки
Організація ефективного використання земель, їхня охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства. Складає експлікації, робить зйомку і веліруванння, складає проекти міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядження з економічним обґрунтуванням, веде земельнооблікову документацію, проводить заходи із землевпорядкування, забезпечує безпечне проведення робіт.
До компетенції спеціаліста-землевпорядника сільської, селищної, міської ради також належить підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету ради пропозицій щодо:
– встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;
– прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
– дотримання землекористувачами та власниками земельних ділянок земельного та природоохоронного законодавства, використання і охорона земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів;
– розпорядження землями територіальних громад;
– підготовка висновків з приводу надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
– погодження проектів землеустрою;
– підготовка проекту звернення до районної ради стосовно встановлення і зміни меж сіл та селищ.
Повинен знати
Основні напрями розвитку питань землекористування і землевпорядкування, основні матеріали у сфері землекористування, технологію проведення землевпорядних робіт, устрій геодезичних і аерофотографічних інструментів і приладів, способи освоєння і поліпшення земель, системи протиерозійних заходів, законодавство про охорону природи. Бути обізнаним у роботі з комп’ютером (Wіndows, Місrоsft Wоrd, Ехсеl). Мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету.
Спеціаліст-землевпорядник відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків несе відповідальність:
– за неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань та обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування – статей 12, 13, 23 Закону України “Про роботу в органах місцевого самоврядування”, чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9 Закону України “Про боротьбу з корупцією”;
– за неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд виконавчого комітету, сесії сільської, селищної, міської ради, районного відділу земельних ресурсів;
– в інших випадках, встановлених законодавством.
Професійно важливі риси:
– уважність;
– акуратність;
– хороший зір.
Медичні протипокази:
– порушення функцій опорно-рухового апарату;
– поганий зір;
– серцево-судинні захворювання;
– пізня стадія гіпертонії.
Кваліфікаційні вимоги
Спеціаліст-землевпорядник повинен мати, як правило, вищу освіту за напрямком підготовки “геодезія, картографія та землевпорядкування”, спеціальністю “землевпорядкування та кадастр”, “землевпорядкування” або іншою близькою до “землевпорядкування” спеціальністю за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua