Warning: Declaration of GTranslate::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /var/www/che7e5d022/www/proforientator.info/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate.php on line 645
ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР – Proforientator.info
Menu Close

ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР

Це особа, що керує створенням нових і модернізацією конструкції виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва.

Посадові обов’язки
Вживає заходів щодо пришвидшення освоєння у виробництво перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень. Організовує розробку проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування і обладнання, пов’язаних з реконструкцією об’єктів, автоматизацією виробництва і механізацією трудомістких процесів. Проводить роботу з підвищення рівня уніфікації, стандартизації та сертифікації конструкцій виробів. Забезпечує відповідність нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації та охорони праці, нормам техніки безпеки. Керує підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їхніх переваг порівняно з тими, що раніше виготовлялися. Організовує розробку перспективних і поточних планів впровадження і освоєння нової техніки, конструкторської підготовки виробництва, дослідницьких та конструкторських робіт, контролює їхнє виконання. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасне складання, узгодження і затвердження креслень та іншої технічної документації. Спільно із замовниками здійснює розробку технічних завдань на проектування, забезпечує захист і узгодження в установленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, представляє проектні рішення на затвердження. Організовує зберігання відповідно до діючих правил, тиражування і своєчасне забезпечення виробництва кресленнями та іншою конструкторською документацією. Приймає заходи щодо скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості і циклу конструкторської підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної і телекомунікаційної техніки, прогресивних способів тиражування технічної документації, широкого використання в проектах стандартизованих та уніфікованих деталей і збірних одиниць. Здійснює керівництво дослідницькими та експериментальними роботами, що проводяться в підрозділах дослідного виробництва. Організовує виготовлення дослідних зразків, їхню експериментальну перевірку, відпрацювання дослідних партій і випуск перших промислових серій, досягаючи постійного підвищення якості та надійності виробів, рівня їхньої технологічності, екологічності, зниження собівартості, трудомісткості і матеріаломісткості. Бере участь у монтажі, випробуваннях, налагодженні і запуску нових конструкцій виробів. Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їхньою експлуатацією. Представляє на затвердження зміни, що вносяться до технічної документації з конструкторської підготовки виробництва. Бере участь в роботі з атестації виробів за категоріями якості, розробці пропозицій з реконструкції, технічного переозброєння, інтенсифікації виробництва, підвищенні його ефективності, забезпечує конструкторську розробку прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Розглядає і готує відгуки та висновки на найскладніші раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, що надходить на підприємство від сторонніх організацій. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, що здійснюють конструкторську підготовку виробництва. Керує працівниками відділу, спрямовує і координує діяльність підлеглих йому підрозділів.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна (технічне) освіта і досвід конструкторської роботи на інженерно-технічних і керівних посадах на підприємствах відповідної галузі не менше 5 років.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua