Warning: Declaration of GTranslate::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /var/www/che7e5d022/www/proforientator.info/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate.php on line 645
Генеральний директор – Proforientator.info
Menu Close

Генеральний директор

Це керівник виробничо-господарської діяльності підприємства, що несе всю повноту відповідальності за наслідки рішень, які приймаються, збереження і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

Посадові обов’язки
Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів і виробничих одиниць, спрямовує їхню діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з врахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції і збільшення прибутку, якості і конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного і закордонного ринку, задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції. Забезпечує виконання підприємством всіх зобов’язань перед державними, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління і організації праці, науково обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку і передового досвіду (вітчизняного і закордонного) в цілях підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів і економних затрат усіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і сприятливих для життя і здоров’я умов праці, дотриманню вимог законодавства про охорону довкілля. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, колегіальність в обговоренні і вирішенні питань, матеріальних і моральних стимул-реакцій підвищення ефективності виробництва, використання принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені терміни. Спільно з трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечує на основі принципів соціального партнерства розробку і виконання колективного договору, дотримання трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи і активності робітників і службовців підприємства. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної і виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих напрямів діяльності іншим посадовим особам – заступникам директора, керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв’язків, використання правових засобів для фінансового управління, функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної і фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових стосунків, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в цілях підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.

Кваліфікаційні вимоги
Вища технічна або економічна освіта і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua

1 thought on “Генеральний директор

  1. Pingback: Генеральний директор | Proforientator.info

Comments are closed.